Nieuw!! "relatiebehoudende gespreksvoering"

Hoe kun je (ernstige) zorgen rondom de ontwikkeling van kinderen met ouders delen, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie?

Deze training geeft hier antwoord op en handvatten voor de praktijk!

De methodiek ‘relatiebehoudende gespreksvoering’ is zeer goed toepasbaar voor schoolmaatschappelijk Werkers die een lastig of complex onderwerp willen bespreken, waarbij het van belang is dat de relatie ook na het gesprek in tact blijft.

De training bestaat uit vier dagdelen en is gericht op de handelingsbekwaamheid van smw’ers, op de thema’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid, legitimatie en relatiebehoud vergroten en verdiepen.

Schoolmaatschappelijk werkers leren in deze training hoe hun professionele instrument werkt en hoe zij deze effectief kunnen inzetten in het gesprek en de begeleiding.

Zij voeren hiervoor gesprekken met elkaar, ervaren fysiek welke gedragsneiging zij hebben en reflecteren op het eigen handelen. De gesprek-technische vaardigheden worden behandeld vanuit het ontwikkelingspsychologisch perspectief van het kind en de jongeren.

De training is voor schoolmaatschappelijk werkers in het primair-en voortgezet onderwijs en het MBO.

Registratiepunten:

Deelname aan deze training levert 2.6 registerpunt op voor de vrije ruimte in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers en agogen

Kosten in company: op basis van offerte

Kosten bij open inschrijving: € 300 ex btw inclusief lunch, materiaal..etc

Informatie en aanmelden:

Neem contact op met het Servicepunt SMW wanneer je meer wilt weten of je je als individu of met een team wilt aanmelden.

0
23 november 2018
9:00
16:00
Dag 2
Gewicht: 
0
16 november 2018
9:00
16:00
Dag 1
Gewicht: 
0

Inschrijven voor deze cursus/training

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier