Druk gedrag ADHD, agressief gedrag ODD/CD (SMW PO)

ADHD staat in deze module centraal.  Een kind met ADHD is thuis anders dan op de basisschool. Thuis zijn er andere eisen en verwachtingen dan op school. Tijdens deze studieochtend wordt besproken hoe de smw-er de ouders en leerkracht kan helpen om een goede aanpak voor het kind neer te zetten. Aan de hand van beelden en uitleg wordt gekeken naar de kenmerken van ADHD, de verwachtingen van de omgeving, de onderwijsbehoeften van een kind en de verschillende aanpakken. De volgende vragen zullen beantwoord worden: -   Welke problemen kunnen er in de klas/ school zijn en welke tips kan de smw'er geven? -   Welke problemen kunnen er thuis zijn? Hoe kan SMW helpen? -   Wat is de rol van smw in contact met ouders, school en instellingen?  Ook ODD komt aan de orde: Een kind met oppositioneel opstandig gedrag heeft een ernstig verstoorde manier van omgaan met anderen. Het kind zoekt vaak de grenzen op en gaat er over heen. Dit is te zien in het contact met leerkrachten en andere kinderen. Er lijkt altijd onrust rond de kinderen te zijn. Op school, op straat en thuis kan het kind zich anders gedragen. In deze module wordt besproken: - Hoe het gedrag van jongens en meisjes kan verschillen,  - Waarom het thuis vaak op andere momenten een probleem is dan op school en  - Wat iedereen kan doen (smw, leerkracht, ouder en kind).

Door het Passend Onderwijs zijn er meer kinderen met stoornissen die onderwijs volgen in de reguliere basisschool. Denk aan kinderen die bang,verdrietig, somber en/of faalangstig zijn.Dit vraagt om extra deskundigheid bij de schoolmaatschappelijk werkers. Het helpt om meer kennis te hebben over de diverste stoornissen om deze zodoende ook beter te herkennen en signaleren. Ook is het nuttig als je weet hebt van bijbehorend gedrag en de aanpak die je kunt hebben als smw'er.

Het Servicepunt SMW biedt daarom 3 modules aan, speciaal ontwikkelt voor het smw po. De deskundigheid over stoornissen wordt uitgebreid en je krijgt kennis over hoe je als smw'er te werk kunt gaan. Je kunt de modules los van elkaar volgen, of je voor alledrie inschrijven. Dit bepaal je zelf en hangt af van je eigen behoeften en interesses!

Deze cursus wordt alleen in company aangeboden

 

 

 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier