Privacytool

Dit instrument helpt professionals om wel overwogen te kiezen voor het al dan niet samenwerken en het uitwisselen van persoonlijke gegevens van kinderen, jongeren en hun ouders met andere professionals. Het instrument is een vertaling van het juridisch kader zoals dat is omschreven in het document ‘Samenwerken in de jeugdketen, een handreiking over gegevensuitwisseling’. In dat document vindt u specifieke achtergrond informatie over het bestaande juridische kader voor de uitwisseling van persoonsgegevens

 

 

Dossier: 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier