Kwaliteitskaart voor het SMW

Is een instrument dat een bijdrage levert aan kwaliteitsmeting- en borging van het SMW op school. Met behulp van de kwaliteitskaart kan op schoolniveau de samenwerking tussen de smw-er en de zorgstructuur van de school verbeterd worden. De kwaliteitskaart is een beoordelingsinstrument dat de knelpunten en de sterke punten in de samenwerking snel naar boven haalt. Het signaal om de kwaliteitskaart in te zetten kan van de school, dan wel de SMW- aanbieder komen. Het Servicepunt kan de school ondersteunen bij de introductie van het instrument. 

Dossier: 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier