Handboek SMW in Rotterdam

Het Handboek bestaat uit zes delen. Deel 1 beschrijft de doelen en uitgangspunten van de gemeente in het nieuwe Rotterdamse jeugdstelsel en besteedt aandacht aan de uitgangspunten van passend onderwijs.

Deel 2 beschrijft het schoolmaatschappelijk werk in de praktijk. Aan de orde komt wat schoolmaatschappelijk werk is, welke kerntaken het heeft en over welke competenties schoolmaatschappelijk werkers beschikken.

Deel 3 geeft aan met welke partners het schoolmaatschappelijk werk in en buiten de school samenwerkt.

Deel 4 beschrijft welke methodieken en instrumenten het schoolmaatschappelijk werk gebruikt en welke belangrijke relatie SMW-ers hebben met de Meldcode en SISA.

Deel 5 geeft aan op welke wijze het schoolmaatschappelijk werk  te maken heeft met privacywetgeving. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als geheimhoudingsplicht, ouderlijk gezag en toestemming en informatieverstrekking aan derden. 

Deel 6 gaat tot slot over de kwaliteitsontwikkeling van het schoolmaatschappelijk werk.

Dossier: 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier