Draaiboek SMW in de voorschoolse voorzieningen

Het draaiboek bestaat uit drie delen:

In deel 1 wordt een beeld van de voorschoolse voorzieningen en de zorg voor jonge kinderen in Nederland geschetst. De rol die het schoolmaatschappelijk werk binnen een voorschoolse voorziening kan innemen wordt beschreven. Er wordt dieper ingegaan op de doelgroep en zijn problematiek en de taken die de voorschoolse voorziening en het Schoolmaatschappelijk Werk hierin hebben te vervullen.

In deel 2 wordt het proces van invoering, inbedding en integratie van het school- maatschappelijk werk in de voorschoolse voorziening beschreven.

In deel 3 wordt een kwaliteitskaart geïntroduceerd die gebruikt kan worden om doelgericht te werken aan de kwaliteit van het schoolmaatschappelijk werk in voorschoolse voorzieningen.

Prijs: alleen verzendkosten 

Dossier: 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier