Onze organisatie

 

Het Servicepunt SMW is een kenniscentrum op het gebied van Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en een verbindende schakel tussen samenwerkingspartners in het Onderwijs, het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en de Jeugdzorg.

Door jarenlange ervaring op dit terrein, een groot landelijk netwerk en uitgebreide expertise in procesbegeleiding biedt het Servicepunt SMW zowel reguliere ondersteuning als maatwerk in het hele land.

 Doelstelling

 • service verlenen bij invoering, uitvoering en ontwikkeling van het schoolmaatschappelijk werk
 • bijdragen aan een uitstekend aanbod van schoolmaatschappelijk werk
 • bijdragen aan actuele kennis van ontwikkelingen in het schoolmaatschappelijk werk
 • bijdragen aan de deskundigheidbevordering van het schoolmaatschappelijk werk

 Activiteiten

 • Procesbegeleiding bij invoering en uitvoering van SMW
 • Advisering bij invoering en uitvoering van SMW
 • Deskundigheidsbevordering
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Uitvoering van projecten
 • Informatie door middel van nieuwsbrieven en een website

 Doelgroepen

 • Schoolmaatschappelijk werkers en hun leidinggevenden 
 • Andere professionals in de zorg, werkzaam binnen Voorschoolse voorzieningen, het Basisonderwijs, het Voortgezet onderwijs en het MBO
 • Beleidsfunctionarissen bij gemeenten en deelgemeenten
 • Andere ge├»nteresseerden en belanghebbenden 

 

 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier