Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Landelijk:VGV-zomeractie tegen besnijdenis in schoolvakantie vrijdag 14 juli 2017

GGD GHOR Nederland en Pharos zijn onlangs samen een 'VGV-zomeractie' gestart. Bij het signaleren en de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) spelen scholen een belangrijke rol. Zij worden in een brief opgeroepen om bij verontrustende signalen contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

landelijk:Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt vrijdag 14 juli 2017

De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is aangescherpt. Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

Afwegingskader

Rotterdam:Vooraankondiging: 4e Werkconferentie Elke jongere telt dinsdag 11 juli 2017

Het programma Elke jongere telt kan niet zonder de inbreng van professionals, die dagelijks met jongeren werken. Op maandag 11 september organiseren we daarom voor de vierde keer een werkconferentie. Zet u de datum alvast in uw agenda?

Rotterdam: de zomervakantie komt eraan!!! woensdag 5 juli 2017

Beste schoolmaatschappelijk werkers,

Deze week gaat voor velen van jullie de zomervakantie van start.We hopen dat het schooljaar fijn wordt afgerond en jullie goed aan de vakantie zullen beginnen!

Rotterdam: nieuw aanbod voor jongeren met stress woensdag 5 juli 2017

Onderstaande bericht ontvingen wij van Iris Bergwerff van Avant Sanare, met het verzoek om dit te verspreiden onder de schoolmaatschappelijk werkers van Rotterdam:

 

‘Betreft: Uitnodiging voor het Bizzy B. programma – jongeren en stress

Rotterdam: handreiking signaleren kindermishandeling en gebruik meldcode en SISA woensdag 5 juli 2017

Op initiatief van het gemeentelijk programma Veilig Thuis, geven de vier grote schoolbesturen  BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam een impuls aan het signaleren van kindermishandeling, het gebruik van de meldcode en SISA in het primar onderwijs Rotterdam.

Landelijk: einde schooljaar, fijne vakantie!! woensdag 28 juni 2017

Beste schoolmaatschappelijk wekers,

Het schooljaar loopt ten einde en daarmee staat de zomervakantie voor de deur!

Landelijk: Dekker: Passend onderwijs goed op weg woensdag 28 juni 2017

Nog niet alle doelen van het passend onderwijs zijn bereikt, maar we zijn 'goed op weg'. Dat concludeert staatsecretaris Sander Dekker van Onderwijs in zijn rapportage over het passend onderwijs.

Rotterdam:Inspireer met een workshop tijdens de Onderwijsparade op 4 oktober woensdag 28 juni 2017
Voor de Onderwijsparade op 4 oktober is de gemeente Rotterdam op zoek naar onderwijsprofessionals die het leuk vinden workshops te geven aan ouders.

 

Rotterdam: Meld tijdig kindermishandeling rondom de zomervakantie èn meld je aan voor de bijeenkomst op 21 september woensdag 28 juni 2017

De laatste weken voor de zomervakantie zijn ingegaan. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) adviseert aan scholen die kindermishandeling willen melden, dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 8 juli te doen.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier