Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Talentenklassen: steuntje voor talentvolle leerlingen donderdag 9 februari 2017
  steuntje voor talentvolle leerlingen

Elke basisschoolleerkracht heeft ze in de klas: talentvolle leerlingen.

23 februari: werksessie Van Jeugdwet naar Wmo donderdag 9 februari 2017
  werksessie Van Jeugdwet naar Wmo

Voor cliënten in de jeugdhulp is 18 worden een ingewikkelde periode.

Grote steden beloven forse daling thuiszitters donderdag 9 februari 2017

De vier grote steden hebben voor het eerst concrete afspraken gemaakt met scholen om het aantal kinderen en jongeren dat niet naar school gaat flink terug te dringen. De afspraken moeten ertoe leiden dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit.

Tevredenheid en zorgen over passend onderwijs mbo donderdag 9 februari 2017

Docenten zijn zich meer bewust van jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte en er is meer maatwerk in het mbo. Wel zijn er zorgen over de benodigde expertise om studenten goed te ondersteunen, schrijft minister Jet Bussemaker van OCW in een voortgangsbrief over passend onderwijs aan de Tweede Kamer.

nieuw programma stimuleert welbevinden kinderen woensdag 1 februari 2017

Pharos en het Trimbos-instituut hebben het programma Welbevinden op School ontwikkeld dat basisscholen handvatten biedt voor een positieve sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

meer mbo'ers naar het hbo woensdag 1 februari 2017

Na een daling van het aantal inschrijvingen sinds de invoering van het studievoorschot (vanaf 1 september 2015), schreven zich in 2016 weer meer afgestudeerde mbo-studenten in voor het hbo. Het gaat om een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar.

Aantal excellente scholen flink gegroeid woensdag 25 januari 2017

Op 23 januari ontvingen 54 nieuwe scholen het predicaat excellent. Daarmee heeft Nederland inmiddels 184 excellente scholen.

Geef jouw feedback over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming woensdag 25 januari 2017

Richtlijnen zijn levende documenten die steeds weer aangepast moeten worden. Feedback van professionals is daarbij essentieel. Want zij zijn degenen die met de richtlijnen werken en daardoor zicht hebben op wat werkt en niet werkt. Wil jij meehelpen bij de doorontwikkeling van de huidige 14 Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming?

Toestemming voor hulp bij kindermishandeling dinsdag 24 januari 2017
 Toestemming voor hulp bij kindermishandeling

Professionele hulpverleners, die hulp bieden aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling, hebben soms moeite om medewerking van ouder

www.watchnederland.nl: Landelijk meldpunt voor misbruik door loverboys dinsdag 17 januari 2017

 

Professionals, slachtoffers, ouders en andere betrokkenen die vermoeden dat een minderjarige slachtoffer is van een loverboy kunnen dit melden bij een nieuw, landelijk meldpunt. Het meldpunt is op 9 januari geopend door het programma WATCH Nederland.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier