Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Kinderombudsman: Armoedebeleid weinig integraal dinsdag 12 december 2017

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. Ook sluit het armoedebeleid onvoldoende aan bij wat zij nodig hebben, blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman.

Vacature: MDRplus zoekt een ervaren smw'er voor 16-32 uur dinsdag 12 december 2017

Wil je meer weten over deze vacature bekijk dan de hele tekst hieronder in het pdf-bestand.

Deze is ook terug te vinden onder het kopje 'Vacatures voor het SMW landelijk' op onze website.

 

 

Rotterdam: Hulp gevraagd bij verspreiden boodschap ‘Wat is de VOG?’ woensdag 6 december 2017
 

Werkt u met jongeren? Zo ja, wijs ze dan op de campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): ‘Wat is de VOG?’

Rotterdam: 20 december: Deskundigheidsbevordering aanpak seksueel geweld woensdag 6 december 2017
Woensdagmiddag 20 december is er een deskundigheidsbevordering van Invi World, een organisatie die strijdt naar een wereld zonder seksueel geweld.

 

landelijk:Extra geld voor vve al volgend jaar maandag 4 december 2017

Het kabinet trekt komend jaar al extra geld uit voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Eerder was extra budget toegezegd vanaf 2019, met het risico dat opvangorganisatie in 2018 pedagogisch medewerkers moesten ontslaan, terwijl ze in 2019 weer nodig waren.

Nieuw in ons aanbod: een training en een workshop over huiselijk geweld! woensdag 22 november 2017

We laten jullie graag weten dat wij een nieuwe training en workshop in ons aanbod hebben.  Zie hieronder de beschrijvingen. Ze zijn ook opgenomen onder het kopje 'cursussen en trainingen'.

Rotterdam:Lesbrief lachgas online woensdag 22 november 2017

Lachgas is populair onder jongeren. Ze denken vaak dat lachgas volkomen veilig is, maar dat is niet zo. De gemeente zet daarom samen met Youz (specialist in jongeren en verslaving) in op preventie voor middel van een lesbrief voor docenten.

Rotterdam: facebookpagina voor de week tegen kindermishandeling vrijdag 17 november 2017

De week tegen kindermishandeling heeft nu ook een eigen facebookpagina!

Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van alle activiteiten in de Week tegen kindermishandeling in Rotterdam

 https://www.facebook.com/wtk010/

Rotterdam: Jeugdhulp 2018 vrijdag 17 november 2017

Vanaf 1 januari 2018 start de nieuwe contractperiode jeugdhulp. Dit jaar maken we nieuwe afspraken met de aanbieders van Jeugdhulp voor 2018. Dit doen we door opnieuw de hulp in te kopen.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier