Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Plan 18: Toekomstplan voor jongeren, ouders en professionals woensdag 22 maart 2017

Het werken met een toekomstplan of perspectiefplan wordt door steeds meer gemeenten ingezet. In dat kader heeft Gooise Meren medio 2016, het Plan 18 ontwikkeld.

Meer geschillen over verwijderen van leerlingen woensdag 22 maart 2017

Ouders hebben in 2016 meer dan het jaar daarvoor verzoekschriften ingediend over de verwijdering van hun kind van school bij de Geschillencommissie Passend onderwijs. Dit blijkt uit het jaarverslag dat de Geschillencommissie op 7 maart publiceerde.

Gemeentelijk kinderombudsman Rotterdam luidt noodklok over Veilig Thuis woensdag 22 maart 2017

Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuid-Holland Zuid blijven te lang liggen. Dat constateert de gemeentelijk kinderombudsman van Rotterdam Anne Mieke Zwaneveld in het jaarverslag 2016. Ze maakt zich grote zorgen om de wachtlijsten bij Veilig Thuis in de regio.

Inspiratiemagazine voor (risico)jongeren woensdag 22 maart 2017
 Inspiratiemagazine voor (risico)jongeren

In het magazine ‘Het roer om’ van stichting zwerfjongeren Nederland komt uitgebreid aan bod hoe Rotterdam doorlopende zorg realiseert voor jongere

Ook in 2017 AOW- en Jeugdtegoed in gemeente Rotterdam woensdag 22 maart 2017
 Ook in 2017 AOW- en Jeugdtegoed

De gemeente Rotterdam stelt ook in 2017 AOW- en Jeugdtegoed beschikbaar voor Rotterdamse AOW’ers met een krappe beurs en voor Rotterdamse kinderen uit gezi

Rotterdamse nieuwsbrief nieuwe stijl! vrijdag 10 maart 2017

Beste schoolmaatschappelijk werkers,

Inmiddels zijn we bij het merendeel van de smw-teams op bezoek geweest. We vonden het erg leuk en nuttig om jullie te spreken.

(V)echtscheidingscheck vrijdag 10 maart 2017

(v)echtscheidingsproblematiek is iets wat jullie vaak tegenkomen in de praktijk. De gemeente Rotterdam wil vechtscheidingen aanpakken en heeft hiervoor de werkgroep ‘aanpak vechtscheidingen’ in het leven  geroepen.

UITNODIGING LANDELIJKE THEMABIJEENKOMST 18 mei 2017 ‘SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK; STERK IN PREVENTIE’ vrijdag 10 maart 2017

Het BPSW, Sociaal Werk Nederland en het Nederlandse Jeugdinstituut organiseren een landelijke themabijeenkomst, waarbij jullie als schoolmaatschappelijk werkers van harte zijn uitgenodigd. Zie hieronder de uitnodiging en meld je aan:

Conferentie Divercity Rotterdam vrijdag 10 maart 2017

21 maart 2017 vindt de conferentie ‘Divercity Rotterdam’ plaats, waarbij het gaat om het belang van stilstaan bij diversiteit en discriminatiebestrijding, met bijzondere aandacht voor jongeren en het onderwijs.Zie hieronder de toelichting, uitnodiging en de mogelijkheid om je aan te melden (cltr+klik rechtermuisknop

De Rotterdamse aanpak van het VSMW vrijdag 10 maart 2017

Voor Sociaal Werk Nederland werd Mustapha van het Servicepunt Schoolmaatschappelijk werk gevraagd om te vertellen over de  Rotterdamse aanpak van het VSMW. Lees hieronder het interview:

Dat soort dingen moet je signaleren vóórdat een kind naar de basisschool gaat.’’

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier