Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

(V)echtscheidingscheck vrijdag 10 maart 2017

(v)echtscheidingsproblematiek is iets wat jullie vaak tegenkomen in de praktijk. De gemeente Rotterdam wil vechtscheidingen aanpakken en heeft hiervoor de werkgroep ‘aanpak vechtscheidingen’ in het leven  geroepen.

UITNODIGING LANDELIJKE THEMABIJEENKOMST 18 mei 2017 ‘SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK; STERK IN PREVENTIE’ vrijdag 10 maart 2017

Het BPSW, Sociaal Werk Nederland en het Nederlandse Jeugdinstituut organiseren een landelijke themabijeenkomst, waarbij jullie als schoolmaatschappelijk werkers van harte zijn uitgenodigd. Zie hieronder de uitnodiging en meld je aan:

Conferentie Divercity Rotterdam vrijdag 10 maart 2017

21 maart 2017 vindt de conferentie ‘Divercity Rotterdam’ plaats, waarbij het gaat om het belang van stilstaan bij diversiteit en discriminatiebestrijding, met bijzondere aandacht voor jongeren en het onderwijs.Zie hieronder de toelichting, uitnodiging en de mogelijkheid om je aan te melden (cltr+klik rechtermuisknop

De Rotterdamse aanpak van het VSMW vrijdag 10 maart 2017

Voor Sociaal Werk Nederland werd Mustapha van het Servicepunt Schoolmaatschappelijk werk gevraagd om te vertellen over de  Rotterdamse aanpak van het VSMW. Lees hieronder het interview:

Dat soort dingen moet je signaleren vóórdat een kind naar de basisschool gaat.’’

21 maart, focusdag gemeente Rotterdam 2017 vrijdag 10 maart 2017

De focusdag is een inspiratie- en scholingsdag voor alle professionals Rotterdam en dus ben ook jij van harte welkom!

 Het motto van dit jaar is: ‘De professional in verbinding’. De gemeente Rotterdam organiseert, in samenwerking met verschillende zorg-,welzijns,- en jeugdhulpinstellingen, deze vijfde focusdag.

Samenwerking Rotterdamse scholen/smw en de wijkteams vrijdag 10 maart 2017

Zoals aangegeven in onze nieuwsmail van januari, staat de rapportage over de samenwerking tussen de Rotterdamse scholen/SMW en de wijkteams inmiddels bij ons op de website.

Stedelijke rapportage 'samenwerking scholen en wijkteams' online donderdag 16 februari 2017

De stedelijke rapportage over de samenwerking tussen de scholen/smw'ers en wijkteams in Rotterdam staat online!

Ouder beslist mee over zorgplan school donderdag 16 februari 2017

 

Ouders krijgen voortaan medezeggenschap over het zorgplan van hun kind op school. De Eerste Kamer heeft 7 februari ingestemd met deze wetswijziging.

Buurlanden beter in integrale zorg voor 18-plusser donderdag 16 februari 2017

In Engeland, Denemarken, Zweden en Duitsland kent de zorg voor kwetsbare jongeren die 18 jaar worden meer samenhang dan in Nederland. Dat blijkt uit een verkenning van wetgeving, beleid en praktijk in die landen door het Nederlands Jeugdinstituut.

Hulplijn Radicalisering donderdag 16 februari 2017

Wat doet de Hulplijn?

De Hulplijn biedt informatie, advies en hulp. Wanneer extra hulp nodig blijkt te zijn, wordt de hulpvrager gekoppeld aan een vertrouwenspersoon die de hulpvrager verder ondersteunt.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier