Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Toename van aantal beschermingsonderzoeken dinsdag 25 april 2017

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2016 bij meer kinderen onderzocht of zij bescherming nodig hadden. Ruim 16.000 keer is een zogenaamd beschermingsonderzoek uitgevoerd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Rotterdam: Evaluatie werk-en toeleidngsdocument woensdag 12 april 2017

30 maart organiseerde het Servicepunt SMW de evaluatiebijeenkomst werk-en toeleidingsdocument (wtd).

Rotterdam: themabijeenkomst 'samen voor preventie' 16 mei 2017 vrijdag 7 april 2017

Dinsdag 16 mei vindt de themabijeenkomst plaatst voor het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs.

Deze middag zijn ook de schoolverpleegkundigen van het CJG en de schoolcontactpersonen van het PPO uitgenodigd.

Rotterdam: Handreiking signaleren kindermishandeling, gebruik meldcode en SISA woensdag 5 april 2017

Handreiking signaleren kindermishandeling, gebruik meldcode en SISAVier grote schoolbesturen BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam hebben een werkgroep gevormd om de problematiek ron

Rotterdam: Toolkit meldcode online woensdag 5 april 2017
 Toolkit meldcode online

Ben jij als smw'er, of is de organisatie waarvoor je werkt nog voldoende toegerust om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren?

Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017 woensdag 5 april 2017

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem of haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!

Rotterdam: Congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’ donderdag 30 maart 2017

Graag attenderen wij jullie op het congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’ dat plaatsvindt op donderdag 11 mei 2017 in Rotterdam.

 

Rotterdam:Preventieve hulp voor kind en gezin woensdag 29 maart 2017

Op de website van de GGD (www.ggdrotterdamrijnmond.nl) is allerlei informatie te vinden voor professionals en inwoners van Rotterdam.

Checklist kindermishandeling is matig betrouwbaar woensdag 22 maart 2017

Het screeningsinstrument dat zorgverleners op huisartsenposten sinds een paar jaar moeten gebruiken om kindermishandeling op te sporen is matig betrouwbaar. Dit concludeert arts-onderzoeker Maartje Schouten, die op 23 maart promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Uitnodiging landelijke bijeenkomst schoolmaatschappelijk werk plus oproep woensdag 22 maart 2017

Graag nodigen wij u van harte uit voor een landelijke themabijeenkomst over het schoolmaatschappelijk werk op het gebied van preventie in scholen, kinderopvang en wijken. Daarnaast roepen we u op om op deze dag een workshop te komen geven over een goede praktijkaanpak.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier