Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

laatse nieuwsbrief 2016! woensdag 14 december 2016

Beste lezer,

Vandaag ontvang je alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar!

Het Servicepunt SMW maakt hier direct gebruik van en wenst jullie allen fijne feestdagen en alvast een goed 2017 toe!!

Zorgverzekering voor Rotterdammers met laag inkomen woensdag 14 december 2016
 Zorgverzekering voor Rotterdammers met laag inkomen

Werkt u als professional met Rotterdammers met een laag inkomen?

Scholen bieden nog niet genoeg passend onderwijs donderdag 8 december 2016

Te weinig kinderen gaan naar een school die bij ze past, schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een Kamerbrief over de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs.

Kind van laagopgeleiden heeft minder kans in vo donderdag 8 december 2016

Steeds meer kinderen van laagopgeleide ouders krijgen minder kansen, vooral in het voortgezet onderwijs. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek.

365 duizend kinderen kregen vorig jaar jeugdhulp donderdag 8 december 2016

365 duizend kinderen en jongeren kregen in 2015 een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Jongens krijgen vaker jeugdhulp dan meisjes en er zijn grote verschillen per regio en leeftijd. Dat schrijft het CBS in het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor.

Dekker: 'Geld passend onderwijs moet meer rollen' donderdag 8 december 2016

Ruim 111 miljoen euro voor passend onderwijs is afgelopen anderhalf jaar ten onrechte niet uitgegeven. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Diversion zoekt voor ‘Stichting Samen Sterk zonder Stigma’ een Projectmanager Jeugd en onderwijs woensdag 30 november 2016

 Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin iedereen open kan zijn over psychische aandoeningen. We willen dat vooroordelen afnemen en dat er meer begrip en acceptatie ontstaat.

'Alleen maar met mama bezig' In gesprek met jonge mantelzorgers dinsdag 22 november 2016

Mariska Venema was 12 jaar toen ze mantelzorger werd voor haar zieke moeder. 'Als ik op school was, maakte ik me zorgen: redt mama het wel alleen?'

Scholen maken meer werk van gezonde leefstijl woensdag 16 november 2016

Steeds meer mbo-scholen besteden meer aandacht aan gezonde leefstijl. Dit is terug te zien op zowel visie- als beleidsniveau, in het lessenaanbod en in de plannen van de scholen voor de toekomst.

Helft kinderen maakt voor 12e ingrijpende ervaring mee woensdag 16 november 2016

 

Bijna de helft van alle kinderen heeft voor zijn twaalfde al zeker één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier