Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Klacht of misstand in het onderwijs melden? woensdag 20 december 2017

Sinds 1 december staat informatie over het melden van klachten en misstanden in het onderwijs en de kinderopvang overzichtelijk bij elkaar op een website.

Nieuwe locatie Centrum Seksueel Geweld Rotterdam woensdag 20 december 2017

Het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam is vanaf 8 januari 2018 gevestigd in het gebouw van de GGD Rotterdam-Rijnmond aan de Schiedamsedijk 95 te Rotterdam.

van 2017 naar 2018!! maandag 18 december 2017

Beste schoolmaatschappelijk werkers,

De laatste werkweek van 2017 is van start gegaan, de kerstvakantie staat voor de deur!

data nieuwe trainingen, er is nog plek! maandag 18 december 2017

De data voor onze nieuwe trainingen zijn bekend. Er is nog plek, dus je kunt je nog inschrijven om mee te doen.

 

De training ‘Inzicht in huiselijk geweld’ bestaat uit twee dagdelen en wordt gegeven van 09.00-12.30 uur op 9 februari en 2 maart.

MBO Raad onderschrijft gezamenlijk manifest minder zelfredzame jongeren vrijdag 15 december 2017

De MBO Raad, gemeenten, het rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben op 27 november gezamenlijk afgesproken om minder zelfredzame jongeren beter te ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding.

Kinderombudsman: Armoedebeleid weinig integraal dinsdag 12 december 2017

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. Ook sluit het armoedebeleid onvoldoende aan bij wat zij nodig hebben, blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman.

Vacature: MDRplus zoekt een ervaren smw'er voor 16-32 uur dinsdag 12 december 2017

Wil je meer weten over deze vacature bekijk dan de hele tekst hieronder in het pdf-bestand.

Deze is ook terug te vinden onder het kopje 'Vacatures voor het SMW landelijk' op onze website.

 

 

Rotterdam: Hulp gevraagd bij verspreiden boodschap ‘Wat is de VOG?’ woensdag 6 december 2017
 

Werkt u met jongeren? Zo ja, wijs ze dan op de campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): ‘Wat is de VOG?’

Rotterdam: 20 december: Deskundigheidsbevordering aanpak seksueel geweld woensdag 6 december 2017
Woensdagmiddag 20 december is er een deskundigheidsbevordering van Invi World, een organisatie die strijdt naar een wereld zonder seksueel geweld.

 

landelijk:Extra geld voor vve al volgend jaar maandag 4 december 2017

Het kabinet trekt komend jaar al extra geld uit voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Eerder was extra budget toegezegd vanaf 2019, met het risico dat opvangorganisatie in 2018 pedagogisch medewerkers moesten ontslaan, terwijl ze in 2019 weer nodig waren.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier