Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Beleidsregel Onderwijs Rotterdam 2012-2013 vastgesteld vrijdag 20 januari 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregel Onderwijs Rotterdam 2012-2013 vastgesteld.

OCW steekt 600 miljoen in onderwijskwaliteit vrijdag 20 januari 2012

Het ministerie van OCW investeert de komende jaren ruim 600 miljoen euro in de realisatie van prestatieafspraken met het basisonderwijs. De afspraken staan in een bestuursakkoord tussen OCW en de PO-Raad, dat op 17 januari is ondertekend.

Studiemiddag van het Servicepunt een groot succes!! dinsdag 13 december 2011

Super!! Kadootje!! Zeer nuttig!!

  

Dat zijn zo wat uitroepen aan het eind van een zeer informatieve studiemiddag op 1 december j.l.

De studiemiddag draaide om de informatie uitwisseling in de zorgketen.

Gemeenten willen regie over Passend Onderwijs maandag 14 november 2011

De grote gemeenten maken zich zorgen over de invoering van passend onderwijs en willen er meer regie over kunnen voeren. Dat schreven zij op 28 oktober in een brief aan de minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt.

Nieuwe film op verwijsindex.tv! dinsdag 25 oktober 2011

Er staat een nieuwe film op verwijsindex.tv. De film toont de meerwaarde van de verwijsindex aan de hand van een casus. Regio Parkstad (Limburg) lanceerde de nieuwe filmclip voor verwijsindex.tv. Het verhaal van Lisette!

Regio Rijnmond voert meldcode alvast in donderdag 29 september 2011

De achttien gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond hebben de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling al ingevoerd. Het stappenplan van de meldcode is in Rotterdam ontwikkeld en stond model voor de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waarmee per 1 januari 2012 alle beroepskrachten verplicht werken.

Groep 0 in Rotterdam officieel van start dinsdag 20 september 2011

Groep Nul is officieel van start gegaan. De dr. J. Woltjerschool uit Bospolder stelde de deuren open om wethouder en media te ontvangen. Na het voorlezen maakten de wethouder en één van de leerlingen een handafdruk in klei om een blijvende herinnering te maken.

 

Hoe effectief is de wijkschool? dinsdag 20 september 2011

* Wijkschool in Rotterdam

Het CPB heeft de effectiviteit van de Rotterdamse wijkschool onderzocht. Van de jongeren die de wijkschool bezocht, stroomde 60% door naar werk of studie. Bij andere trajecten is dit percentage 40%. 

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier