Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Nieuwe film op verwijsindex.tv! dinsdag 25 oktober 2011

Er staat een nieuwe film op verwijsindex.tv. De film toont de meerwaarde van de verwijsindex aan de hand van een casus. Regio Parkstad (Limburg) lanceerde de nieuwe filmclip voor verwijsindex.tv. Het verhaal van Lisette!

Regio Rijnmond voert meldcode alvast in donderdag 29 september 2011

De achttien gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond hebben de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling al ingevoerd. Het stappenplan van de meldcode is in Rotterdam ontwikkeld en stond model voor de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waarmee per 1 januari 2012 alle beroepskrachten verplicht werken.

Groep 0 in Rotterdam officieel van start dinsdag 20 september 2011

Groep Nul is officieel van start gegaan. De dr. J. Woltjerschool uit Bospolder stelde de deuren open om wethouder en media te ontvangen. Na het voorlezen maakten de wethouder en één van de leerlingen een handafdruk in klei om een blijvende herinnering te maken.

 

Hoe effectief is de wijkschool? dinsdag 20 september 2011

* Wijkschool in Rotterdam

Het CPB heeft de effectiviteit van de Rotterdamse wijkschool onderzocht. Van de jongeren die de wijkschool bezocht, stroomde 60% door naar werk of studie. Bij andere trajecten is dit percentage 40%. 

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier