Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Gemeenten moeten snel gaan samenwerken donderdag 21 februari 2013
Gemeenten moeten al de komende maanden veel nauwer gaan samenwerken om zich voor te bereiden op een groot aantal taken die ze de komende jaren van het rijk gaan overnemen. Het gaat onder meer om jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen.  

 

certificaat veilige school voor acht scholen donderdag 21 februari 2013

Op 13 februari ontvingen acht scholen hun certificaat Veilig op School.

Veiligheidshuis alleen voor extreme multiproblemen vrijdag 8 februari 2013
Gemeenten, hulpverleners en justitie komen soms hardnekkige problemen tegen die niet op de reguliere manier opgelost kunnen worden. Zij kunnen dan een beroep doen op het Veiligheidshuis.
Hulpverlening in Rotterdamse gezinnen komt eerder op gang zodra de veiligheid van een kind in het geding is vrijdag 8 februari 2013

Staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) brengen maandag 4 februari een bezoek aan het Jeugdbeschermingsplein op Zuid waar een nieuwe drang- en dwangaanpak in de praktijk wordt gebracht.

Praktijkvoorbeelden transitie jeugdstelsel online vrijdag 8 februari 2013

Voor de transitie van de jeugdzorg zijn sinds 1 februari zes goede voorbeelden beschikbaar die de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten ondersteunen. De voorbeelden zijn verzameld in opdracht van het Transitiebureau en staan op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Tweede Kamer neemt meldcode aan vrijdag 8 februari 2013

De Tweede Kamer heeft op 5 februari ingestemd met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Eerste Kamer moet het voorstel nog bespreken.

Subsidie voor scholing welzijnswerker vrijdag 8 februari 2013
Organisaties die hun welzijnswerkers en maatschappelijk dienstverleners willen scholen, kunnen ook in 2013 en 2014 een bijdrage ontvangen in de kosten.
Weinig ruimte voor participatie in zorg voor jeugd donderdag 31 januari 2013

Gemeenten vinden participatie van jeugd, ouders en cliënten in de jeugdzorg belangrijk, maar ze laten het vaak bij het informeren of raadplegen van doelgroepen. Dat blijkt uit het rapport 'Participatie in zicht', dat het Verwey-Jonker Instituut op 21 januari publiceerde.

Huisarts mag straks naar alle jeugdhulp verwijzen donderdag 31 januari 2013

De huisarts krijgt de bevoegdheid naar alle vormen van jeugdhulp te verwijzen in het nieuwe stelsel voor de zorg voor jeugd. Dat bleek uit een presentatie van het Transitiebureau Jeugd tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe jeugdwet op 28 januari.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier