Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd naar Tweede Kamer woensdag 2 mei 2012

De voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel!’ is op 27 april naar de Tweede Kamer verzonden.

Aanpak kindermishandeling in vijf landen dinsdag 17 april 2012

Bron: website NJI 

Rotterdamse wethouder wil leerplicht tot 23 jaar donderdag 22 maart 2012

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge wil dat jongeren zonder diploma tot ze 23 zijn verplicht naar school gaan, zelfs als ze een baan hebben. Dat schrijft hij in een brief aan minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs. De Jonge wil in Rotterdam-Zuid experimenteren met een langere leerplicht.

Akkoord over Wet passend onderwijs in Tweede Kamer dinsdag 20 maart 2012

De Wet passend onderwijs is op 15 maart aangenomen door de Tweede Kamer.

Gratis lessen over omgaan met geld voor basisscholen, mbo en hbo dinsdag 28 februari 2012

De Kredietbank Rotterdam (KBR) biedt scholen gratis lessen aan over omgaan met geld. Daarmee zet zij zich al jaren in om schulden bij jongeren te voorkomen. De voorlichters van de KBR geven geldlessen op Rotterdamse basisscholen.

Beleidsregel Onderwijs Rotterdam 2012-2013 vastgesteld vrijdag 20 januari 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregel Onderwijs Rotterdam 2012-2013 vastgesteld.

OCW steekt 600 miljoen in onderwijskwaliteit vrijdag 20 januari 2012

Het ministerie van OCW investeert de komende jaren ruim 600 miljoen euro in de realisatie van prestatieafspraken met het basisonderwijs. De afspraken staan in een bestuursakkoord tussen OCW en de PO-Raad, dat op 17 januari is ondertekend.

Studiemiddag van het Servicepunt een groot succes!! dinsdag 13 december 2011

Super!! Kadootje!! Zeer nuttig!!

  

Dat zijn zo wat uitroepen aan het eind van een zeer informatieve studiemiddag op 1 december j.l.

De studiemiddag draaide om de informatie uitwisseling in de zorgketen.

Gemeenten willen regie over Passend Onderwijs maandag 14 november 2011

De grote gemeenten maken zich zorgen over de invoering van passend onderwijs en willen er meer regie over kunnen voeren. Dat schreven zij op 28 oktober in een brief aan de minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier