Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

'Redenering achter wijkproject vaak wetenschappelijk onhoudbaar’ dinsdag 23 april 2013
 

Natuurlijk doet een sportproject in de wijk wel iets, geeft Vasco Lub meteen toe. 'Wanneer probleemjongeren sporten, kunnen ze zich niet bezig houden met overlast of crimineel gedrag. Maar voor echte gedragsverandering is geen wetenschappelijk bewijs.

Jo Hermanns: ‘Meer tijd nemen voor multiprobleemgezinnen’ donderdag 4 april 2013

Sociale professionals die multiprobleemgezinnen begeleiden, zouden daar meer tijd voor moeten krijgen. Dat is een voorwaarde, wil de Wrap Around Care-methode van Jo Hermanns werken. Volgens de hoogleraar Opvoedkunde is dat geen utopie. ‘Een caseload van 1 op 5 tot 8 moet mogelijk zijn. Het geld is er.’

Echtscheidingsinterventie Dappere Dino's erkend donderdag 4 april 2013

 

Dappere Dino's, een groepsprogramma voor kinderen van gescheiden ouders, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Dekker: 'Betrek leerkracht bij passend onderwijs' donderdag 4 april 2013

 

Scholen moeten de komende tijd leerkrachten en ouders gaan betrekken bij de invoering van passend onderwijs. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op 3 april in een debat in de Tweede Kamer.

Wet Meldcode kindermishandeling gaat 1 juli 2013 in woensdag 20 maart 2013

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op 12 maart 2013 als hamerstuk afgedaan. De wet treedt 1 juli 2013 in werking.

Dekker: Invoering passend onderwijs ligt op koers vrijdag 8 maart 2013

 

De invoering van passend onderwijs ligt op koers, schreef staatssecretaris Sander Dekker van OCW op 25 februari aan de Tweede Kamer. Zo heeft 87 procent van de 150 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs afspraken gemaakt over de hoofdlijnen van de bestuurlijke inrichting.

Commissie: Transitie jeugdzorg ligt achter op schema vrijdag 8 maart 2013

 

De afgelopen twee jaar is onvoldoende voortgang geboekt bij de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Dat schrijft de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in haar eerste rapport, dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Vooral digitaal pesten neemt toe in basisonderwijs vrijdag 8 maart 2013

 

Digitaal pesten is sinds 2008 verdubbeld in de bovenbouw van het basisonderwijs. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek naar pesten door onderzoeksbureau School & Innovatie Groep.

Pesten schaadt dader en slachtoffer donderdag 28 februari 2013

 

Zowel slachtoffers als daders van pesten hebben in de tien jaar na het pesten een verhoogde kans op depressies en angst- en paniekstoornissen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat op 20 februari is gepubliceerd op de website van het tijdschrift JAMA Psychiatry.

Invoering passend onderwijs op koers donderdag 28 februari 2013

Ieder kind moet het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dat geldt ook voor kinderen met een beperking. Leraar, ouders en betrokken experts die dicht bij de leerling staan, kunnen het best bepalen wat de leerling nodig heeft.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier