Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Gezinscoach vergroot zelfredzaamheid probleemgezin donderdag 10 januari 2013

Bij het merendeel van de multiprobleemgezinnen die meededen aan een proef in Groningen leidde de inzet van een gezinscoach tot een toename van de zelfredzaamheid. Dat blijkt uit een evaluatie door adviesbureau Intraval.

Rotterdam pakt drugs- en drankgebruik in het speciaal onderwijs aan donderdag 20 december 2012

Rotterdam heeft als eerste gemeente in Nederland een aanpak ontwikkeld om drank- en drugsgebruik onder jongeren op het VSO tegen te gaan.

Rechters kiezen vaker voor belangen van het kind donderdag 20 december 2012

Nederlandse rechters hebben de afgelopen tien jaar in hun uitspraken vaker verwezen naar het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dat blijkt uit onderzoek van het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) dat op 10 december werd aangeboden aan het ministerie van VWS.

Mogelijk verplicht programma tegen pesten op school donderdag 20 december 2012

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat bekijken of scholen meer moeten doen tegen pesten. Als er in de praktijk te weinig wordt gedaan, overweegt hij om een antipestprotocol of een lesprogramma op alle scholen te verplichten.

Start campagne: geen alcohol onder de 16 jaar donderdag 20 december 2012

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft 17 december de campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan' gestart. Deze voorlichtingscampagne brengt onder de aandacht dat vanaf 1 januari 2013 alcoholbezit onder de 16 jaar strafbaar is.

Jeugdzorg onder druk door bezuinigingen donderdag 6 december 2012

 

De jeugdzorg komt in 2013 onder druk te staan door bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Daarvoor waarschuwde Jeugdzorg Nederland op 3 december.

Meldcode bekend bij helft beroepskrachten donderdag 6 december 2012

 

51 procent van de beroepskrachten in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie heeft iets gehoord, gelezen of gezien over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

Startersbeurs arbeidsmarkt voor Rotterdamse jongere donderdag 15 november 2012

Rotterdam gaat experimenteren met een startersbeurs waarmee jongeren werkervaring kunnen opdoen. Dat heeft de gemeenteraad op 13 november besloten.

Nieuw telefoonnummer Servicepunt donderdag 15 november 2012

Het Servicepunt heeft een nieuw telefoonnummer: 010-2211981

We zijn weer goed bereikbaar!!!!

Jeugdzorg ondersteunde gezinsbegeleider onvoldoende’ woensdag 24 oktober 2012

 

De Inspectie Jeugdzorg heeft kritiek op het handelen van Stek Jeugdhulp en Bureau Jeugdzorg Rotterdam, naar aanleiding van het overlijden van twee kinderen in januari 2012. De moeder wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier