Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Hulpverlening in Rotterdamse gezinnen komt eerder op gang zodra de veiligheid van een kind in het geding is vrijdag 8 februari 2013

Staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) brengen maandag 4 februari een bezoek aan het Jeugdbeschermingsplein op Zuid waar een nieuwe drang- en dwangaanpak in de praktijk wordt gebracht.

Praktijkvoorbeelden transitie jeugdstelsel online vrijdag 8 februari 2013

Voor de transitie van de jeugdzorg zijn sinds 1 februari zes goede voorbeelden beschikbaar die de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten ondersteunen. De voorbeelden zijn verzameld in opdracht van het Transitiebureau en staan op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Tweede Kamer neemt meldcode aan vrijdag 8 februari 2013

De Tweede Kamer heeft op 5 februari ingestemd met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Eerste Kamer moet het voorstel nog bespreken.

Subsidie voor scholing welzijnswerker vrijdag 8 februari 2013
Organisaties die hun welzijnswerkers en maatschappelijk dienstverleners willen scholen, kunnen ook in 2013 en 2014 een bijdrage ontvangen in de kosten.
Weinig ruimte voor participatie in zorg voor jeugd donderdag 31 januari 2013

Gemeenten vinden participatie van jeugd, ouders en cliënten in de jeugdzorg belangrijk, maar ze laten het vaak bij het informeren of raadplegen van doelgroepen. Dat blijkt uit het rapport 'Participatie in zicht', dat het Verwey-Jonker Instituut op 21 januari publiceerde.

Huisarts mag straks naar alle jeugdhulp verwijzen donderdag 31 januari 2013

De huisarts krijgt de bevoegdheid naar alle vormen van jeugdhulp te verwijzen in het nieuwe stelsel voor de zorg voor jeugd. Dat bleek uit een presentatie van het Transitiebureau Jeugd tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe jeugdwet op 28 januari.

Gevolgen decentralisaties niet onderzocht donderdag 31 januari 2013

Er komt voorlopig geen onafhankelijk onderzoek naar de financiële en maatschappelijke gevolgen van de decentralisaties.

Inspectie nog niet tevreden over elk bureau jeugdzorg donderdag 31 januari 2013

De Inspectie Jeugdzorg ziet verbeteringen in de kwaliteit van de verzoeken van bureaus jeugdzorg om onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Toch is de kwaliteit van die verzoeken nog niet bij alle bureaus jeugdzorg voldoende.

Burgertop Rotterdam Duizend op Zuid: 'Zo erg is het hier niet' donderdag 31 januari 2013

Betere scholing, meer ondersteuning voor ouders bij de opvoeding, aandacht voor veiligheid en overlast maar ook de goede dingen van Rotterdam Zuid. Dit waren een paar van de eerste resultaten van de Burgertop Duizend op Zuid, die zaterdag 26 januari voor het eerst in Nederland is gehouden.

'Eerste ervaringen met Jeugdzorg Dichtbij zijn positief' donderdag 10 januari 2013

 

De eerste ervaringen met het experiment Jeugdzorg Dichtbij in de regio Noord-Veluwe zijn positief, stellen betrokkenen. Bij Jeugdzorg Dichtbij worden kinderen en jongeren zonder tussenkomst van bureau jeugdzorg verwezen naar ambulante zorg.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier