Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Gevolgen decentralisaties niet onderzocht donderdag 31 januari 2013

Er komt voorlopig geen onafhankelijk onderzoek naar de financiële en maatschappelijke gevolgen van de decentralisaties.

Inspectie nog niet tevreden over elk bureau jeugdzorg donderdag 31 januari 2013

De Inspectie Jeugdzorg ziet verbeteringen in de kwaliteit van de verzoeken van bureaus jeugdzorg om onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Toch is de kwaliteit van die verzoeken nog niet bij alle bureaus jeugdzorg voldoende.

Burgertop Rotterdam Duizend op Zuid: 'Zo erg is het hier niet' donderdag 31 januari 2013

Betere scholing, meer ondersteuning voor ouders bij de opvoeding, aandacht voor veiligheid en overlast maar ook de goede dingen van Rotterdam Zuid. Dit waren een paar van de eerste resultaten van de Burgertop Duizend op Zuid, die zaterdag 26 januari voor het eerst in Nederland is gehouden.

'Eerste ervaringen met Jeugdzorg Dichtbij zijn positief' donderdag 10 januari 2013

 

De eerste ervaringen met het experiment Jeugdzorg Dichtbij in de regio Noord-Veluwe zijn positief, stellen betrokkenen. Bij Jeugdzorg Dichtbij worden kinderen en jongeren zonder tussenkomst van bureau jeugdzorg verwezen naar ambulante zorg.

Gezinscoach vergroot zelfredzaamheid probleemgezin donderdag 10 januari 2013

Bij het merendeel van de multiprobleemgezinnen die meededen aan een proef in Groningen leidde de inzet van een gezinscoach tot een toename van de zelfredzaamheid. Dat blijkt uit een evaluatie door adviesbureau Intraval.

Rotterdam pakt drugs- en drankgebruik in het speciaal onderwijs aan donderdag 20 december 2012

Rotterdam heeft als eerste gemeente in Nederland een aanpak ontwikkeld om drank- en drugsgebruik onder jongeren op het VSO tegen te gaan.

Rechters kiezen vaker voor belangen van het kind donderdag 20 december 2012

Nederlandse rechters hebben de afgelopen tien jaar in hun uitspraken vaker verwezen naar het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dat blijkt uit onderzoek van het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) dat op 10 december werd aangeboden aan het ministerie van VWS.

Mogelijk verplicht programma tegen pesten op school donderdag 20 december 2012

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat bekijken of scholen meer moeten doen tegen pesten. Als er in de praktijk te weinig wordt gedaan, overweegt hij om een antipestprotocol of een lesprogramma op alle scholen te verplichten.

Start campagne: geen alcohol onder de 16 jaar donderdag 20 december 2012

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft 17 december de campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan' gestart. Deze voorlichtingscampagne brengt onder de aandacht dat vanaf 1 januari 2013 alcoholbezit onder de 16 jaar strafbaar is.

Jeugdzorg onder druk door bezuinigingen donderdag 6 december 2012

 

De jeugdzorg komt in 2013 onder druk te staan door bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Daarvoor waarschuwde Jeugdzorg Nederland op 3 december.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier