Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

VNG wil 18-plusser op school houden vrijdag 19 juli 2013

 

De VNG wil meer wettelijke mogelijkheden om 18-plussers zonder startkwalificatie op school te houden. Dat schreef de VNG op 10 juli in een brief aan het ministerie van OCW, in antwoord op een OCW-brief van 15 april.

Nieuwe jeugdwet naar de Tweede Kamer donderdag 4 juli 2013

 

De nieuwe jeugdwet is op 1 juli door de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ naar de Tweede Kamer gestuurd. Onbekend is nog wanneer de Kamer het voorstel behandelt.

Ondersteuning bij samenvoeging AMK en SHG donderdag 4 juli 2013

 

Het ministerie van VWS en de VNG hebben het ondersteuningsprogramma AMHK opgezet, waarmee ze gemeenten helpen om geïntegreerde Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's) te organiseren. Het programma startte op 20 juni.

'Passend onderwijs risico voor basisonderwijs' donderdag 4 juli 2013

 

In het basisonderwijs heerst een wankel evenwicht door druk op personeel en financiën, waardoor de situatie voor het invoeren van passend onderwijs niet ideaal is. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat op 2 juli is gepubliceerd.

Landelijk team ondersteunt integrale vroeghulp woensdag 26 juni 2013

 

De Taskforce Integrale Vroeghulp heeft een landelijk team ingericht om de netwerken Integrale Vroeghulp te ondersteunen bij de transitie van de jeugdzorg. Dat heeft de taskforce op 18 juni bekendgemaakt.

Kabinet: nieuwe jeugdwet vóór zomer naar Tweede Kamer woensdag 26 juni 2013

Het voorstel voor de nieuwe jeugdwet wordt zoals afgesproken nog voor de zomer aangeboden aan de Tweede Kamer. Hiermee krijgen alle betrokken partijen meer helderheid over de kaders van de stelselwijziging jeugd.

Budget Jeugdzorg 2015 voor 40 procent vast woensdag 26 juni 2013

Gemeenten worden verplicht om de zorg die jongeren in 2014 hebben, helemaal over te nemen. De jongeren behouden hun zorg èn hun zorgverlener in 2015; het jaar waarin de jeugdzorg aan gemeenten wordt overgedragen.

De themabijeenkomst "Een blik op 2015" een succes donderdag 13 juni 2013

Een unieke bijeenkomst waarin Rotterdamse smw-ers en jeugdverpleegkundigen kennis hebben gemaakt met het Nieuwe Jeugdstelsel in Rotterdam. zie voor meer informatie het verslag van de bijeenkomst.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier