Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

STEK Jeugdhulp heeft gezinsbegeleiding op orde donderdag 5 september 2013

De intensieve gezinsbegeleiding van STEK Jeugdhulp uit Rotterdam heeft genoeg oog voor de veiligheid van kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg.

Arrangementen onderwijs en zorg weinig vernieuwend donderdag 29 augustus 2013

 

Er zijn nauwelijks vernieuwende onderwijsarrangementen met een sterke verbinding tussen onderwijs en zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van IVA Onderwijs naar een dekkend en passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen met psychische of gedragsproblemen.

Meldingen kindermishandeling in 2012 niet toegenomen donderdag 29 augustus 2013

 

Het aantal meldingen van kindermishandeling is in 2012 zo goed als gelijk gebleven aan het aantal in 2011, namelijk ongeveer 65 duizend. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's).

'Rapportages jeugdzorg onder de maat' donderdag 29 augustus 2013

 

De rapportages van zeven op de tien gezinsvoogden zijn onder de maat en daardoor worden kinderen ten onrechte uit huis geplaatst. Dat stelde kinderrechter Sonja de Pauw Gerlings op 17 augustus in een bericht van het Algemeen Dagblad.

Inspectie: Kwaliteit vve moet verbeteren donderdag 29 augustus 2013

 

De kwaliteit van het beleid voor en de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie (vve) moet beter. Dat blijkt uit een rapport dat de Inspectie van het Onderwijs op 21 augustus publiceerde.

Nieuwe Jeudzorgwet vergroot bureaucratie vrijdag 19 juli 2013
  De nieuwe jeugdwet zorgt voor meer in plaats van minder bureaucratie in de jeugdzorg. Door de decentralisatie naar gemeenten dreigt er een groter verantwoordings- en toezichtcircuit te ontstaan.
VNG wil 18-plusser op school houden vrijdag 19 juli 2013

 

De VNG wil meer wettelijke mogelijkheden om 18-plussers zonder startkwalificatie op school te houden. Dat schreef de VNG op 10 juli in een brief aan het ministerie van OCW, in antwoord op een OCW-brief van 15 april.

Nieuwe jeugdwet naar de Tweede Kamer donderdag 4 juli 2013

 

De nieuwe jeugdwet is op 1 juli door de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ naar de Tweede Kamer gestuurd. Onbekend is nog wanneer de Kamer het voorstel behandelt.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier