Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

'Behandeling Jeugdwet in Eerste Kamer uitgesteld' donderdag 31 oktober 2013

 

De behandeling van de nieuwe Jeugdwet is uitgesteld tot het voorjaar van 2014. Dat bericht Binnenlands Bestuur op basis van tweets van verschillende Tweede Kamerleden.

Brabantse steden niet klaar voor transitie jeugdzorg maandag 28 oktober 2013

 

De gemeenteraden van Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch zijn nog niet klaar om de jeugdzorg over te nemen van de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van de vier steden.

Weinig aandacht voor allochtone jongere met beperking maandag 28 oktober 2013

 

Allochtone jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) kampen met veel problemen, maar krijgen vaak niet de aandacht die zij nodig hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Kamermeerderheid voor nieuwe Jeugdwet donderdag 17 oktober 2013

Het decentraliseren van de jeugdzorg naar de gemeenten krijgt de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat bleek tijdens de debatten over de nieuwe Jeugdwet op 9, 10 en 15 oktober.

Aantal tienermoeders was nog nooit zo laag donderdag 17 oktober 2013

In 2012 kregen 2.200 meisjes van 15 tot en met 19 jaar een kind. Het aantal tienermoeders in Nederland is nog nooit zo laag geweest. Dat blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 14 oktober presenteerde.

Kindermishandeling voorspelt geweldsdelicten dinsdag 8 oktober 2013

 

De oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongens in de jeugdcriminaliteit is te wijten aan meerdere risicofactoren, waaronder kindermishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Esmah Lahlah op 20 september promoveerde aan de Tilburg University.

'Voortbestaan jeugdzorg bedreigd door transitie' dinsdag 8 oktober 2013

 

Bureaus jeugdzorg kunnen failliet gaan door de overheveling van taken naar gemeenten. Dat schrijft bestuursvoorzitter Lucy Schmitz van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in een open brief aan de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd.

Vooral ouders basisschoolkind betrokken bij school dinsdag 8 oktober 2013

 

Vooral ouders in het basisonderwijs zijn actief betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar ouderparticipatie in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo, dat 23 september verscheen.

D66 pleit voor alles-in-één-school dinsdag 8 oktober 2013

 

D66 wil zo snel mogelijk de peuterspeelzaal, de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en het regulier onderwijs combineren in een alles-in-één-school. Dat staat in een visie die de Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Paul van Meenen (D66) op 30 september presenteerden.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier