Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Rotterdam: Toolkit meldcode online woensdag 5 april 2017
 Toolkit meldcode online

Ben jij als smw'er, of is de organisatie waarvoor je werkt nog voldoende toegerust om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren?

Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017 woensdag 5 april 2017

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem of haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!

Rotterdam: Congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’ donderdag 30 maart 2017

Graag attenderen wij jullie op het congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’ dat plaatsvindt op donderdag 11 mei 2017 in Rotterdam.

 

Rotterdam:Preventieve hulp voor kind en gezin woensdag 29 maart 2017

Op de website van de GGD (www.ggdrotterdamrijnmond.nl) is allerlei informatie te vinden voor professionals en inwoners van Rotterdam.

Checklist kindermishandeling is matig betrouwbaar woensdag 22 maart 2017

Het screeningsinstrument dat zorgverleners op huisartsenposten sinds een paar jaar moeten gebruiken om kindermishandeling op te sporen is matig betrouwbaar. Dit concludeert arts-onderzoeker Maartje Schouten, die op 23 maart promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Uitnodiging landelijke bijeenkomst schoolmaatschappelijk werk plus oproep woensdag 22 maart 2017

Graag nodigen wij u van harte uit voor een landelijke themabijeenkomst over het schoolmaatschappelijk werk op het gebied van preventie in scholen, kinderopvang en wijken. Daarnaast roepen we u op om op deze dag een workshop te komen geven over een goede praktijkaanpak.

Plan 18: Toekomstplan voor jongeren, ouders en professionals woensdag 22 maart 2017

Het werken met een toekomstplan of perspectiefplan wordt door steeds meer gemeenten ingezet. In dat kader heeft Gooise Meren medio 2016, het Plan 18 ontwikkeld.

Meer geschillen over verwijderen van leerlingen woensdag 22 maart 2017

Ouders hebben in 2016 meer dan het jaar daarvoor verzoekschriften ingediend over de verwijdering van hun kind van school bij de Geschillencommissie Passend onderwijs. Dit blijkt uit het jaarverslag dat de Geschillencommissie op 7 maart publiceerde.

Gemeentelijk kinderombudsman Rotterdam luidt noodklok over Veilig Thuis woensdag 22 maart 2017

Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuid-Holland Zuid blijven te lang liggen. Dat constateert de gemeentelijk kinderombudsman van Rotterdam Anne Mieke Zwaneveld in het jaarverslag 2016. Ze maakt zich grote zorgen om de wachtlijsten bij Veilig Thuis in de regio.

Inspiratiemagazine voor (risico)jongeren woensdag 22 maart 2017
 Inspiratiemagazine voor (risico)jongeren

In het magazine ‘Het roer om’ van stichting zwerfjongeren Nederland komt uitgebreid aan bod hoe Rotterdam doorlopende zorg realiseert voor jongere

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier