Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen maandag 20 augustus 2018

Maatwerk in onderwijstijd wordt per 1 augustus mogelijk voor leerlingen die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Dat meldt de Onderwijsinspectie.

online training (gratis): Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen? maandag 20 augustus 2018

Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender (LHBT’s) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Zij krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT gevoelens daarom niet zomaar inbrengen in een gesprek.

Steeds meer kleuters naar speciaal onderwijs maandag 20 augustus 2018

Basisscholen in het speciaal onderwijs openen extra kleuterklassen, om de toestroom van jonge kinderen met gedragsproblemen aan te kunnen. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD) op 31 juli.

Aantal scholen voor 10- tot 14-jarigen verdubbeld maandag 20 augustus 2018

Het aantal scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. Minister Slob (OCW) heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot goedgekeurd.

Gunning aanbesteding onderwijszorgarrangementen woensdag 18 juli 2018

Vanaf 1 augustus 2018 starten geselecteerde zorgaanbieders met het leveren van jeugdhulp op scholen door middel van onderwijszorgarrangementen.

ZOMER en....Save the date! dinsdag 10 juli 2018

Beste schoolmaatschappelijk werkers en andere geïnteresseerden,

Het schooljaar is alweer bijna voorbij en de zomervakantie staat voor de deur. Wij wensen jullie een heel goede tijd toe!

Forse toename zelfdodingen onder jongeren tussen 10 en 20 jaar dinsdag 10 juli 2018

3 juli 2018 – Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar is fors toegenomen. In 2017 maakten in deze leeftijdsgroep 81 mensen een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder.

Afwegingskaders toegevoegd aan meldcode vrijdag 6 juli 2018

Het moet voor beroepskrachten makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling moeten melden bij Veilig Thuis. Daarom zijn afwegingskaders toegevoegd aan het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Integrale aanpak Taakspel: onrustig en storend gedrag in de klas neemt af donderdag 21 juni 2018

De CED-Groep biedt, in samenwerking met Indigo Preventie, de kans om een integrale Taakspelaanpak te implementeren. Door het programma Taakspel neemt onrustig en storend gedrag in de klas af. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken.

Jongerenloket verhuist woensdag 6 juni 2018

Na vele jaren op De Westblaak verhuist het Jongerenloket naar locatie Stadhuis, Coolsingel 40. Vanaf 11 juni kunnen professionals jongeren naar de nieuwe locatie verwijzen.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier