Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Hoe vertel je een kind dat zijn vader, moeder, broer of zus ernstig ziek is? dinsdag 16 mei 2017

Het ernstig ziek zijn en overlijden van een dierbaar iemand, grijpt diep in in het leven. Om hierbij te ondersteunen is De Wereld van Verschil ontwikkeld. Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht.

Rotterdam: 29 juni: Kennisatelier Reflectieve professional dinsdag 16 mei 2017

29 juni: Kennisatelier Reflectieve professional

 Kennisatelier Reflectieve professional

Academische werkplaats ST-RAW organiseert op donderda

Infosheet opvoeddilemma’s Syrische vluchteling ouders dinsdag 9 mei 2017

Het Trimbos-instituut heeft de belangrijkste opvoeddilemma’s van Syrische ouders in Nederland in kaart gebracht en gebundeld in de Infosheet Abi, ik ben bang in bed. Opvoeddilemma’s Syrische vluchteling ouders in Nederland.

Rotterdam: Bijeenkomst Meldcode in het basisonderwijs woensdag 3 mei 2017

De gemeente Rotterdam organiseert op donderdag 21 september de bijeenkomst Meldcode in het basisonderwijs. De bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, aandachtsfunctionarissen en schoolmaatschappelijk werkers die in het basisonderwijs werken.

Inspecties: Veilig Thuis moet verder verbeteren dinsdag 25 april 2017

De Veilig Thuis-organisaties moeten hun werkwijze verbeteren en zorgen voor voldoende capaciteit. Dat concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit hun onderzoek.

Toename van aantal beschermingsonderzoeken dinsdag 25 april 2017

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2016 bij meer kinderen onderzocht of zij bescherming nodig hadden. Ruim 16.000 keer is een zogenaamd beschermingsonderzoek uitgevoerd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Rotterdam: Evaluatie werk-en toeleidngsdocument woensdag 12 april 2017

30 maart organiseerde het Servicepunt SMW de evaluatiebijeenkomst werk-en toeleidingsdocument (wtd).

Rotterdam: themabijeenkomst 'samen voor preventie' 16 mei 2017 vrijdag 7 april 2017

Dinsdag 16 mei vindt de themabijeenkomst plaatst voor het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs.

Deze middag zijn ook de schoolverpleegkundigen van het CJG en de schoolcontactpersonen van het PPO uitgenodigd.

Rotterdam: Handreiking signaleren kindermishandeling, gebruik meldcode en SISA woensdag 5 april 2017

Handreiking signaleren kindermishandeling, gebruik meldcode en SISAVier grote schoolbesturen BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam hebben een werkgroep gevormd om de problematiek ron

Rotterdam: Toolkit meldcode online woensdag 5 april 2017
 Toolkit meldcode online

Ben jij als smw'er, of is de organisatie waarvoor je werkt nog voldoende toegerust om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren?

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier