Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Rotterdam 9 november: kennisatelier e-Mental Health woensdag 30 augustus 2017

Om vast in uw agenda te noteren: op 9 november organiseert de academische werkplaats ST-RAW een kennisatelier over e-Mental Health.

Rotterdam: 28 september: Film- en verhalenmiddag Aanpak Seksueel Geweld woensdag 30 augustus 2017

Op donderdag 28 september organiseert de gemeente Rotterdam samen met het Netwerk Aanpak Seksueel Geweld vanaf 13.00 uur een Film- en Verhalenmiddag in het Bibliotheektheater.

Rotterdam: Toekomstvisie onderwijs Rotterdam: bouwen aan een sterke samenleving woensdag 30 augustus 2017

De gemeente Rotterdam presenteert het Masterplan Onderwijs, een toekomstvisie op het Rotterdamse onderwijs in 2030.

Landelijk: 'Gemeenten blijven worstelen met jeugdhulp' woensdag 23 augustus 2017

 

Veel gemeenten hebben sinds de transformatie de zorg voor kinderen en jongeren nog altijd niet goed voor elkaar. De wachtlijsten voor jeugdhulp lopen op en integrale hulp komt maar moeizaam tot stand. Dat concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van eigen onderzoek.

Landelijk:VGV-zomeractie tegen besnijdenis in schoolvakantie vrijdag 14 juli 2017

GGD GHOR Nederland en Pharos zijn onlangs samen een 'VGV-zomeractie' gestart. Bij het signaleren en de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) spelen scholen een belangrijke rol. Zij worden in een brief opgeroepen om bij verontrustende signalen contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

landelijk:Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt vrijdag 14 juli 2017

De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is aangescherpt. Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

Afwegingskader

Rotterdam:Vooraankondiging: 4e Werkconferentie Elke jongere telt dinsdag 11 juli 2017

Het programma Elke jongere telt kan niet zonder de inbreng van professionals, die dagelijks met jongeren werken. Op maandag 11 september organiseren we daarom voor de vierde keer een werkconferentie. Zet u de datum alvast in uw agenda?

Rotterdam: de zomervakantie komt eraan!!! woensdag 5 juli 2017

Beste schoolmaatschappelijk werkers,

Deze week gaat voor velen van jullie de zomervakantie van start.We hopen dat het schooljaar fijn wordt afgerond en jullie goed aan de vakantie zullen beginnen!

Rotterdam: nieuw aanbod voor jongeren met stress woensdag 5 juli 2017

Onderstaande bericht ontvingen wij van Iris Bergwerff van Avant Sanare, met het verzoek om dit te verspreiden onder de schoolmaatschappelijk werkers van Rotterdam:

 

‘Betreft: Uitnodiging voor het Bizzy B. programma – jongeren en stress

Rotterdam: handreiking signaleren kindermishandeling en gebruik meldcode en SISA woensdag 5 juli 2017

Op initiatief van het gemeentelijk programma Veilig Thuis, geven de vier grote schoolbesturen  BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam een impuls aan het signaleren van kindermishandeling, het gebruik van de meldcode en SISA in het primar onderwijs Rotterdam.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier