Rotterdam: Vanaf 20 november, Week tegen Kindermishandeling

Geplaatst op 11 oktober 2017

Het Rotterdamse thema in de Week tegen Kindermishandeling 2017 is weerbaarheid: ‘Je bent sterker dan je denkt’.

De gemeente Rotterdam vraagt leerkrachten van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs aandacht te besteden aan het onderwerp kindermishandeling. Het doel is om leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor te lichten over dit thema. Scholen kunnen zich aanmelden voor diverse interactieve theatervoorstellingen en gastlessen. Verder zijn er ook activiteiten die de leerkrachten zelf met de klas kunnen doen zoals een quiz en kijken naar een animatiefilm over kindermishandeling. De activiteiten staan op de website van de gemeente Rotterdam.

Gastlessen ervaringsdeskundigen Tijdens de Week tegen Kindermishandeling kunnen de scholen een ervaringsdeskundige uitnodigen om te praten over hun ervaringen. Jeroen van de Ven is een van die ervaringsdeskundigen. Jeroen werd tot zijn 15e veelvuldig mishandeld. Fysiek door zijn vader en emotioneel door zijn moeder. Bekijk zijn verhaal op YouTube.

Kleurkaarten voor alle Rotterdamse leerlingen Alle Rotterdamse basis- en voortgezet onderwijs scholen ontvangen begin november een kleurkaart waarop leerlingen (of de school) aan kunnen geven bij wie ze terecht kunnen als ze iets vervelends hebben meegemaakt. De kaarten voor de basisscholen zijn gemaakt door illustrator Karin Goudswaard. De kaarten voor het voortgezet onderwijs zijn gemaakt door leerlingen van het Grafisch Lyceum. Bij de kaarten ontvangen de scholen ook een lesbrief waarin tips staan hoe zij, aan de hand van de kaarten, het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar kunnen maken. Voor de groepen 1 t/m 4 ontvangen de scholen ook het voorleesboekje Sanne van schrijfster Martine Delfos.

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier