Rotterdam: Jeugdhulp 2018

Geplaatst op 17 november 2017

Vanaf 1 januari 2018 start de nieuwe contractperiode jeugdhulp. Dit jaar maken we nieuwe afspraken met de aanbieders van Jeugdhulp voor 2018. Dit doen we door opnieuw de hulp in te kopen.

De zorgaanbieders Voor de specialistische Jeugdhulp heeft Rotterdam samen met 14 regiogemeenten met elkaar de samenwerking gezocht in een gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. Daarnaast sluit Rotterdam op drie gebieden lokale contracten af. De opdrachten zijn, op 1 perceel na, definitief gegund. Voor het perceel D Steun, hulp of behandeling overdag loopt nu nog een bezwaar/kort geding en naar verwachting is deze gunning op 7 november definitief. Voor meer informatie, kijk op rotterdam.nl/inkoopjeugdhulp.

 Samenwerkende gemeenten De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne. Gezamenlijk kopen deze gemeenten Jeugdhulp op zes verschillende gebieden in.

In totaal zocht de gemeente Rotterdam samen met de regiogemeenten nieuwe aanbieders voor zes verschillende opdrachten:

  1. Pleegzorg
  2. Opname (bed & behandeling)
  3. Langdurig verblijf
  4. Steun, hulp of behandeling overdag
  5. Ambulante hulpverlening in de thuissituatie
  6. Crisishulp

Daarnaast sluit de gemeente Rotterdam lokaal contracten af voor drie onderwerpen:

  1. Generalistische Basis GGZ
  2. Dyslexiezorg
  3. Ambulande hulp en hulp overdag Jeugd met beperking

Nieuwe werkwijze Jeugdhulp De productgerichte werkwijze binnen Jeugdhulp maakt plaats voor resultaatgericht werken. Dit houdt in dat de wijkteams in arrangementen indiceren. Eén zorgaanbieder is straks, in opdracht van het lokale (wijk)team, verantwoordelijk voor het leveren van de hulp die nodig is om het probleem op te lossen. Hiermee voorkomen we dat cliënten tussen wal en schip raken en is er voor de cliënt één aanspreekpersoon. De gemeente Rotterdam stelt straks vast dat en welke hulp en zorg nodig is en de zorgaanbieder hoe deze hulp wordt ingezet. Deze werkwijze verloopt natuurlijk in samenwerking met het kind en zijn ouders en/of verzorgers.

Afronding aanbesteding in november In november 2017 is de aanbestedingsprocedure afgerond. Het werk is verdeeld in 9 deelopdrachten. Per opdracht zijn er meerdere zorgaanbieders geselecteerd, zodat er voor de cliënt keuzevrijheid is. Het overzicht van de aanbieders kunt u vinden/nalezen op rotterdam.nl/inkoopjeugdhulp.

Niet alle zorgaanbieders uit 2017 hebben een contract gekregen voor de komende jaren en er zijn zorgaanbieders die een groter of kleiner volume hebben gekregen. Er zijn ook aanbieders geweest die ontevreden waren met de uitkomst van de aanbesteding, sommigen hebben een kort geding aangespannen. De lopende juridische procedures zijn begin november 2017 afgerond. De rechter heeft de werkwijze van de aanbesteding uitvoerig getoetst en alle bezwaren afgewezen. 

2018 is een overgangsjaar Cliënten die in 2017 hulp ontvangen, kunnen in 2018 deze hulp blijven ontvangen. Met dezelfde aanbieder en op dezelfde manier zoals zij dit gewend zijn. Ook clienten die bij aanvang van 2018 al een indicatie hebben, maar waarvan de hulp de eerste drie maanden van 2018 gaat starten, vallen hieronder.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de factsheet Jeugdhulp. Blijf op de hoogte van de laatste stand van zaken door te kijken op rotterdam.nl/inkoopjeugdhulp of jeugdhulprijnmond.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Projectteam Implementatie Inkoop Wmo en Jeugdhulp via e-mail.

Bron:www.hebbieeffe-nb-rotterdam.nl

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier