Rotterdam: Informatieblad Steunmaatregelen vrijwillige ouderbijdrage

Geplaatst op 11 oktober 2017

Soms kunnen ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Voor Rotterdamse jeugd in armoede zijn er diverse steunmaatregelen. Deze zijn opgenomen in het Informatieblad Steunmaatregelen vrijwillige ouderbijdrage.

De volgende organisaties werken mee aan de steunmaatregelen:

  • Stichting Meedoen in Rotterdam (MIR) biedt (financiële) ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
  • Nationaal Fonds Kinderhulp, dit fonds kan worden ingezet voor kinderen en jeugd tot 21 jaar, onder meer voor schoolreisjes en schoolkosten voor voortgezet- en primair onderwijs.
  • Het Jeugdtegoed is voor Rotterdamse kinderen tussen 4 tot en met 17 jaar van ouder(s)/verzorger(s) met een minimum inkomen en kan worden besteed aan sport- en schoolspullen, kleding, fietsen, laptops, tablets, grafische rekenmachines en openbaar vervoer. Kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 11 jaar hebben recht op € 160,- en kinderen in de leeftijd van 12 jaar tot en met 17 jaar hebben recht op € 400,-,
  • Het Jeugdsportfonds (JSF) is een jeugdfonds waar de contributie voor een sportvereniging vergoed kan worden voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
  • Het Jeugdcultuurfonds (JCF) is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool. Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds kan het lesgeld betaald worden, met een maximum van € 450,- per kind per jaar.
  • Het Jeugdeducatiefonds is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar van wie de ouder(s)/verzorger(s) geen geld hebben voor schoolreisjes, bijles of bijvoorbeeld een laptop.

Het Informatieblad Steunmaatregelen vrijwillige ouderbijdrage kunt u downloaden via de website van Onderwijs010.

 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier