Rotterdam: Hulp gevraagd bij verspreiden boodschap ‘Wat is de VOG?’

Geplaatst op 6 december 2017
 

Werkt u met jongeren? Zo ja, wijs ze dan op de campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): ‘Wat is de VOG?’

Veel jongeren hebben vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en vinden het spannend om zo’n verklaring aan te vragen. Uit de cijfers blijkt dat dit nergens voor nodig is. Meer dan 99% van de aanvragen resulteert gewoon in de afgifte van een VOG. Om de drempel te verlagen is er nu een campagne die in de taal van jongeren de meest gestelde vragen beantwoordt. Inclusief een website: www.watdevog.nl. Hier kunnen jongeren ook anoniem een VOG-check doen.

Voorlichtingsbijeenkomsten Het ministerie organiseert maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten voor jeugdprofessionals. Meer weten? Mail dan naar vog.voorlichting@minvenj.nl of bel naar 088 - 998 22 00.

Campagnemateriaal beschikbaar Jikke Kuiper, communicatieadviseur Jongerenloket, kan u ook helpen aan posters en flyers. Mail naar jg.kuiper@rotterdam.nl of bel 06 - 51 02 77 48.

Bron: www.hebbieff-nb-rotterdam.nl

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier