Rotterdam: Doorgaande zorglijn smw, doen we samen!

Geplaatst op 15 mei 2018

De komende tijd kun je benaderd worden door één van je collega smw’ers voor een warme overdracht van een leerling* naar jouw school/opleiding.

Een aantal smw’ers start namelijk met de pilot ‘Doorgaande zorglijn in het po-vo-mbo’. Deze smw’ers zullen het initiatief nemen een warme overdracht te organiseren, wanneer een zorgleerling bij hen in begeleiding is en naar een andere school/opleiding gaat. Om te zorgen dat deze overdracht goed verloopt, nemen deze smw’ers contact op met de smw’er (jou!) van de nieuwe school/opleiding om een afspraak te maken.

Het blijkt namelijk dat er uiteenlopend wordt omgegaan met de overdracht van leerlingen die wisselen van school/opleiding, terwijl hier wel behoefte aan is. Leerlingen krijgen dan zo snel mogelijk de juiste vervolghulp. Door dit als smw’ers onderling goed te organiseren, pak je dit samen aan en ben je niet afhankelijk van bijvoorbeeld de wel/niet goed ingevulde overdrachtsformulieren van het onderwijs. Het is daarbij drempelverlagend, en dus helpend, als de leerlingen en ouders al kennis hebben gemaakt met de smw’er op de nieuwe school/opleiding en zij samen met de smw’ers informatie overdragen.

Vier aanbieders van het schoolmaatschappelijk werk Rotterdam hebben meegedacht over deze pilot en van ieder van hen zal een aantal smw’ers meedoen. Deze smw’ers noteren hun ervaringen en het Servicepunt SMW gaat dit in oktober met hen evalueren. De deelnemende organisaties zijn: CVO, MEE Rotterdam, PCBO en Enver.

Iedereen voor wie het al gebruikelijk is om een warme overdracht te organiseren: blijf dit natuurlijk vooral doen!

 

* en eventueel zijn/haar ouder(s)

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier