Rotterdam: binnen twee weken het aangepaste werk-en toeleidingsdocument

Geplaatst op 6 juni 2017

30 maart organiseerde het Servicepunt SMW de evaluatiebijeenkomst werk-en toeleidingsdocument (wtd).

Alle smw’ers ontvingen een uitnodiging voor deze evaluatie. We vroegen vanuit ieder team twee vertegenwoordigers, die informatie ophaalden uit hun team. Daarbij hebben we ook vertegenwoordigers van de wijkteams gevraagd om hun bijdrage te leveren. Dit werd gedaan door twee wijkteammedewerkers.

De belangrijkste punten die hier naar voren kwamen, zijn:

  • Het wtd wordt vooral als een toeleidingsdocument gebruikt en niet als werkdocument. Dit komt omdat de smw'ers nog steeds in het eigen oude systeem registreren. Dit is een gemiste kans omdat men nu dubbel registreert.

  • Toevoegen BSN kind en ouders

  • Leeftijd van gezinsleden vervangen voor geboortedatum

  • Conclusie i.p.v. aan het eind van het verslag naar het begin van het wtd verplaatsen (voor de verdeling van de casussen in het wijkteam is dit beter bruikbaar)

  • Bij de conclusie de hulpvraag aan het wijkteam toevoegen

  • Aandacht voor anamnese. Deze hoeft niet specifiek als kopje in het document, maar dient, wanneer het relevant is, wel aandacht te krijgen.

    Het wtd wordt momenteel aangepast en jullie ontvangen binnen twee werken de aangepaste versie per mail. We verspreiden deze onder de smw’ers en de wijkteamleiders. Het is de bedoeling dat er vanaf dat moment met het nieuwe wtd gewerkt wordt.

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier