Onderzoeksproject Steun kwetsbare jeugd

Geplaatst op 14 februari 2018

Het onderzoeksproject Steun Kwetsbare jeugd in Overgang naar Volwassenheid onderzoekt welke factoren bijdragen aan veerkracht die kwetsbare jongeren laten zien en welke belemmeringen zij ervaren.Daarnaast wordt gekeken welke steun en hulpbronnen kwetsbare jongeren hierbij (kunnen) gebruiken. Want de overgang naar volwassenheid verloopt voor kwetsbare jongeren niet altijd zonder problemen. Daarom worden zo’n tachtig kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar de komende jaren gevolgd in hun overgang naar volwassenheid. Ook vinden gesprekken plaats met professionals en beleidsmakers. De onderzoeksresultaten moeten uiteindelijk leiden tot verbetering van de ondersteuning die binnen de gemeente wordt geboden aan kwetsbare jongeren.

Rotterdamse partners

Het onderzoek Steun kwetsbare jeugd wordt gedurende vier jaar gelijktijdig uitgevoerd in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. In Rotterdam door lectoraten van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam. Zij werken hierin samen met het Verwey-Jonker instituut. De gemeente Rotterdam is als een van de partners bij dit project betrokken. Andere partners zijn DOCK, Pameijer, Enver, het Zadkine college en het Albeda college.

Meer weten?

Meer weten over dit project of werkt u met jongeren die volgens u bij dit project moeten worden betrokken? Stuur dan een mail naar judith.vanvliet@inholland.nl.

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier