MBO Raad onderschrijft gezamenlijk manifest minder zelfredzame jongeren

Geplaatst op 15 december 2017

De MBO Raad, gemeenten, het rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben op 27 november gezamenlijk afgesproken om minder zelfredzame jongeren beter te ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding. Zij onderschreven het manifest ‘Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' op de Jongvolwassenentop in Utrecht.

Diverse partijen, waaronder de MBO Raad, SBB, VO-raad, MKB Nederland, Jeugdzorg en de ministeries van OCW, SZW, VWS en J&V, vinden het belangrijk dat de leefwereld van de jongeren en jongvolwassenen leidend is in de ondersteuning die vanuit diverse hoeken nodig is om hun talenten te laten bloeien. We kunnen en mogen op basis van de systemen jongeren en jongvolwassenen niet tussen wal en schip laten vallen. We moeten samen, slim en slagvaardig werken aan deze ondersteuning: creatief denken en handelen en de ruimte zoeken die nodig is, ook binnen het mbo. De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd diverse levensgebieden, diverse beleidsterreinen en diverse organisaties. We moeten voorkomen dat jongeren én professionals daardoor tegen muren oplopen.

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier