Gunning aanbesteding onderwijszorgarrangementen

Geplaatst op 18 juli 2018

Vanaf 1 augustus 2018 starten geselecteerde zorgaanbieders met het leveren van jeugdhulp op scholen door middel van onderwijszorgarrangementen.

Soms hebben kinderen naast onderwijs ook zorg nodig om tot ontwikkeling te komen. Dit zijn kinderen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte die zonder extra zorg (gedeeltelijk) thuis komen te zitten en/of geen passend onderwijsaanbod kunnen krijgen. Door het leveren van jeugdhulp aan scholen wordt aan deze ondersteuningsbehoefte voldaan.

Onderwijszorgarrangementen

In de aanbesteding van onderwijszorgarrangementen (OZA’s) werkten Koers VO, PPO Rotterdam en een aantal regiogemeenten samen. De aanbesteding van de gemeente Rotterdam voor deze OZA’s is eind mei 2018 definitief gegund. De partijen die de jeugdhulp op scholen mogen gaan leveren zijn Pameijer, Parnassia, Horizon en Enver.

Inwerken

De zorgleveranciers moeten voor deze OZA’s goed worden ingewerkt. Dit is belangrijk om effectieve hulp te kunnen geven aan de jeugdigen. Daarom maken de gemeente Rotterdam en de aanbieders afspraken over de continuïteit van de zorg en over een goede overdracht als wanneer er sprake is van een oude en een nieuwe aanbieder. Ook zijn er voorlichtingsbijeenkomsten, die samen met Koers VO en PPO Rotterdam worden georganiseerd.  

Meer informatie

Op het informatieblad is meer uitgebreide informatie over de onderwijsarrangementen te vinden.

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier