Advieslijn voor vragen over extremisme en polarisatie

Geplaatst op 14 februari 2018

Professionals in de jeugdhulp en het onderwijs die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf nu terecht bij het nieuwe Platform JEP. Op 8 februari is het platform officieel door minister Hugo de Jonge (VWS) geopend.

Professionals die met jongeren werken, hebben soms te maken met heftige extremistische ideeën bij jongeren. Hoe ga je daarmee om? In 2017 constateerde speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat veel mensen die met jongeren werken soms niet goed weten wat ze moeten doen en met wie ze kunnen overleggen. Zij adviseerde om kennis, kunde en interventies te delen. Dat gebeurt nu via het Platform JEP (www.platformjep.nl) en via de JEP Advieslijn (070 – 333 4558) waar experts luisteren en adviseren.

De advieslijn JEP en het Platform JEP zijn er voor alle professionals, vrijwilligers en bestuurders die direct met en voor jongeren werken, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, ggz-professionals, maatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, wijkagenten en vertegenwoordigers van religieuze organisaties, sportverenigingen of culturele organisaties. Uiteraard kunnen onderwijsprofessionals ook met hun vragen terecht bij de helpdesk van Stichting School & Veiligheid.

Platform JEP is een samenwerkingsverband van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Familiesteunpunt Radicalisering, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting School & Veiligheid. Het Platform is opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie:

Bron:www.schoolenveiligheid.nl

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier