Aantal leerlingen speciaal onderwijs gegroeid

Geplaatst op 8 februari 2018

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is in 2017 gestegen met zevenhonderd. Dat meldt Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, in een brief aan de Tweede Kamer.

De afgelopen jaren was het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs juist gedaald. De groei bestaat vooral uit leerlingen tot en met 7 jaar die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingstoornis hebben. Zij vallen niet onder het stelsel van passend onderwijs.

In het voortgezet speciaal onderwijs nam het aantal leerlingen af met bijna 200. Ook het praktijkonderwijs kende een daling, met 125 leerlingen. Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft lager dan in 2014, toen passend onderwijs werd ingevoerd.

Bron: Ministerie van OCW

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier