15 november: Kennisatelier over JeugdzorgPlus

Geplaatst op 28 september 2018

Informatiebijeenkomst over JeugdzorgPlus, een vorm van gespecialiseerde jeugdhulp die de vrijheden van de jeugdige inperkt. Het is een schakel in de keten. Alleen een rechter kan een ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ opleggen.

Heel veel jeugdhulpverleners hebben met JeugdzorgPlus te maken. Voordat een jongere in JeugdzorgPlus terecht komt is vrijwel altijd sprake van een traject vrijwillige jeugdhulp (ambulant of residentieel). Ook keren de meeste jongeren na het gesloten verblijf weer terug naar andere vormen van jeugdhulp. De bijeenkomst wordt georganiseerd door onderzoeksinstituut IVO.

Voor wie? Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders en cliëntvertegenwoordigers in de jeugdzorg.

Sprekers

  • Cas Barendregt, senior onderzoeker/beleidsadviseur bij IVO, legt uit wat JeugdzorgPlus precies inhoudt. Verder toont hij de opbrengsten van de Monitor JeugdzorgPlus aan de hand van enkele verdiepende ZonMw-studies. Ook zijn er mooie voorbeelden van hoe in de geslotenheid van JeugdzorgPlus wordt gewerkt aan regie door de jongere en verbinding met de jongeren:
  • Inge Bramsen, GZ-psycholoog, ontwikkelde  met haar collega’s het instrument Mijn Pad dat jongeren helpt regie te nemen over verschillende leefgebieden. Zowel de aanleiding om het instrument te ontwikkelen als het instrument zelf, zijn ook relevant voor niet-gesloten jeugdhulp.
  • Marieke van Rijn, systeemtherapeut, en Louis Woelkens, pedagogisch medewerker, nemen de aanwezigen mee in de methodiek van geweldloos verzet/verbindend gezag. Hiermee wordt sinds twee jaar gewerkt in Schakenbosch. In deze methodiek staat niet het veranderen van de jongere centraal, maar de kracht van de medewerker/opvoeder.

Datum, tijd en locatie

  • donderdag 15 november, 15.00 - 17.00 uur
  • Pauluskerk, Mauritsweg 20, Rotterdam

Aanmelden en meer informatie Aanmelden kan per e-mail. Meer informatie is te vinden op de website.

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier