Nieuws

 

Het SMW is een boeiende functie die zich ontwikkelt in een dynamische omgeving waarin verschillende actoren (school, ouders, kinderen, instellingen, gemeente etc) samenwerken ten behoeve van de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Lokale en landelijk spelen allerlei ontwikkelingen die het SMW direct en indirect beinvloeden denk o.a. aan het CJG, passend onderwijs, het Jeugdzorgstelsel. Met deze rubriek houden wij je op de hoogte van deze actuele ontwikkelingen en alles wat voor het SMW van belang is.

 

 

Bedankt en tot ziens! donderdag 13 december 2018

Beste collega’s van het SMW,

Landelijke jeugdmonitor 2018 donderdag 13 december 2018

Het Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor schetst de leefsituatie van de Nederlandse jeugd, zowel op landelijk niveau als op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau wordt ook aandacht besteed aan de situatie van de jeugd in Caribisch Nederland. Het rapport besteedt zowel aandacht aan de allerjongsten als aan de oudere jeugd.

'Hulpverlener en leerkracht, werk nauwer samen' donderdag 13 december 2018

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Dat is een van de zeven adviezen uit onderzoek van René Peeters in opdracht van de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

Aangepaste wet moet kansen mbo-student vergroten donderdag 13 december 2018

Iedere jongere moet de kans krijgen om onderwijs te volgen, ongeacht zijn financiële of persoonlijke situatie. Dat is het uitgangspunt van een wetsvoorstel van het ministerie van OCW waarvoor een internetconsultatie is geopend.

Hoe ga je in gesprek met jongeren die veel gamen (en daardoor verzuimen)? vrijdag 30 november 2018

De laatste tijd krijgt Ingrado (Ingrado is een vereniging met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s) regelmatig vragen over gamende jongeren (en verzuim).

Let op kinderen van ouders met psychische problemen vrijdag 30 november 2018

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP), hebben een verhoogd risico op somatische klachten en psychische stoornissen. Erkennen van de invloed van psychische aandoeningen op de ouder-kindrelatie maakt het mogelijk het hele gezin te betrekken bij de behandeling van de klachten van het kind.

Gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen ernstiger dan gedacht vrijdag 30 november 2018

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. In gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Een groot aantal kinderen krijgt daardoor traumatische klachten.

Onderwijs bieden aan zorgleerling wordt eenvoudiger vrijdag 30 november 2018

Een kind dat veel zorg nodig heeft, kan voortaan makkelijker onderwijs volgen. Het kabinet neemt maatregelen om onder andere de financiering van zorg en onderwijs te vereenvoudigen. Dat staat in een brief van de ministers Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Hugo de Jonge van VWS aan de Tweede Kamer.

Docent voelt zich minder veilig op school vrijdag 30 november 2018

Docenten in het voortgezet onderwijs voelen zich minder veilig op school dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête van Duo Onderwijsonderzoek en Advies onder ruim duizend docenten.

Hoe herken en voorkom je huwelijksdwang? dinsdag 20 november 2018

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. De dwang om te trouwen kan heel subtiel zijn. Huwelijksdwang is daardoor lastig te herkennen voor sociaal professionals en docenten. Om hen te helpen, bracht KIS in 2015 een publicatie hierover uit. De resultaten zijn nu opnieuw gebundeld in een video.

Pagina's

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier