Voor de Jeugd Dag

Geplaatst op 21 september 2017

Op deze dag komen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben bij elkaar. Ook de jongeren en ouders zelf zijn aanwezig. De dag staat in het teken van verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteiten, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar waar ze ook met inspiratie en waardevolle netwerkcontacten vandaan komen.

Deze Voor de Jeugd Dag staat in het teken van “Dichtbij”: Het versterken van de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders, het inzetten op preventie en het zo veel mogelijk in de eigen omgeving, dicht bij huis, organiseren van ondersteuning en zorg indien nodig.We willen dat alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. In het land wordt er hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door:

 • Het geven van informatie aan ouders en jongeren die van belang is voor de ontwikkeling van de jeugd.
 • Het stimuleren van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van jeugd en ouders.
 • Het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen.
 • En waar nodig het tijdig bieden van de juiste hulp op maat dicht bij en in samenwerking met deze basisvoorzieningen.

Het betekent óók zo snel mogelijk actie ondernemen als er tóch problemen ontstaan. En als er zorg en bescherming nodig is, dit zo dichtbij mogelijk in de eigen leefomgeving te organiseren. Ouders in staat te stellen om zoveel mogelijk zelf hun kinderen op te voeden en hen niet uit hun eigen omgeving te halen als zij aangewezen zijn op speciale voorzieningen in onderwijs of kinderopvang.In gemeenten, bij welzijnsorganisaties en zorgaanbieders, GGD-en, wijkteams, onderwijs- en kinderopvanginstellingen gebeurt al heel veel om dit bereiken. Op veel plekken in het land wordt gewerkt aan vragen als:

 • Hoe geven we alle aanstaande en jonge ouders een goede start met hun baby?
 • Hoe maken we gebruik van de kennis en ervaring van jongeren en ouders: wat hebben zij nodig om volwaardig gehoord te worden?
 • Wat hebben professionals nodig om ouders en kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen?
 • Hoe werken jeugdgezondheidszorg en onderwijs samen?
 • Hoe werken onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp samen en versterken zij elkaar?
 • Hoe werken de jeugdbescherming en het jeugdstrafrecht samen met wijkteams?
 • Hoe kan de huisarts bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind?
 • Wat is nodig om de overgangen van de ene naar de andere leeftijdsfase, van de leeftijd van -9 maanden tot en met de adolescentie, soepel te laten verlopen zodat kinderen en jongeren doorgaande ontwikkelingslijnen kunnen volgen?
 • Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de positieve ontwikkeling van al ‘hun’ kinderen?

Tijdens de Voor de Jeugd Dag worden al deze vragen, én meer, aan de orde gesteld.

voor meer informatie en (gratis!)inschrijving, kijk op: https://www.voordejeugddag.nl/

Datum Evenement: 
maandag 6 november 2017
Begintijd: 
10:00
Eindtijd: 
17:00

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier