Mbo-studenten met psychische klachten goed ondersteunen: hoe doen we dat het beste?

Geplaatst op 1 mei 2018

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals in het mbo en de (jeugd-)ggz die werken met mbo-studenten die extra zorg en hulp nodig hebben. Maar ook voor samenwerkingspartners.

Voorbeelden van jongeren met psychische problemen

Naarmate jongeren ouder worden, wordt er meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid van hen verwacht, terwijl zij fysiek en mentaal volop in ontwikkeling zijn. In deze levensfase is het risico op psychische problemen hoog. Driekwart van alle psychiatrische stoornissen openbaart zich voor het 25ste levensjaar.

 • Deniece (21 jaar, entree-opleiding) voelt zich depressief en heeft steeds vaker su├»cidale gedachten.

 • Na het overlijden van zijn vader, nu een half jaar geleden, heeft Max (19 jaar, elektrotechniek) geen motivatie meer voor zijn opleiding.

 • Bea (20 jaar, kappersopleiding) heeft regelmatig conflict met een medestudent. Ze heeft het idee voortdurend verkeerd begrepen te worden.

 • De begeleider van de stageplek van Bick (21 jaar, sportacademie) geeft aan dat Bick zich overvraagd voelt en daar niet goed mee om weet te gaan.

 • Shavenna (18 jaar, kinderopvang) valt regelmatig boos uit om kleine voorvallen in de groep. Ze lijkt het aan te trekken.

  Op het mbo treft u studenten zoals Bick en Deniece in deze bepalende periode van hun leven. Daarom is het belangrijk om psychische klachten tijdig te signaleren en beschikbare en passende hulp te organiseren, indien nodig samen met de (jeugd-)ggz.

  Dit kunt u verwachten

  Over de samenwerking tussen mbo en (jeugd-)ggz hebben veel professionals vragen, zoals:

 • Op welke manier kan het mbo de (jeugd-)ggz ondersteunen? En andersom?

 • Waarom is een goede samenwerking tussen (jeugd)ggz en mbo belangrijk?

 • Wat te doen als er sprake is van een wachtlijst voor de (jeugd)ggz?

 • Zijn er voorbeelden van samenwerking met ambulante ggz op locatie?

  Onder leiding van dagvoorzitter Vincent Fafieanie (adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut) komen aan verschillende gesprekstafels de volgende onderwerpen aan bod:

  MIND Young Academy

  Om psychische gezondheid bespreekbaar te maken en klachten in een vroegtijdig stadium te signaleren en voorkomen, is het scholenprogramma MIND young academy ontwikkeld. Hierin delen peer educators hun ervaringen met psychische problemen en maken zij dit onderwerp bespreekbaar. Peer educator Belinda Tano en projectleider Vivianne Goedhart vertellen over hun ervaringen binnen het mbo.

  Training Mental Health First Aid (MHFA) op het Summa College

  Veel mensen zijn getraind in het verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval. Maar wat doe je als een collega, student, familielid, vriend of vriendin een paniekaanval krijgt of symptomen van depressie laat zien? Door het volgen van de training MHFA leer je veelvoorkomende psychische problemen te herkennen, negatieve attitude rondom psychische problemen te verminderen en vaardigheden om het gesprek over psychische problemen aan te gaan. Professionals van het Summa College volgden de training. Evelien Wagemakers (manager MHFA Nederland) vertelt over de training en over de ervaringen van het Summa College.

  Samenwerking Graafschap College met mbo-ggz

  Het Graafschap College heeft ervaring opgedaan met psychiatrisch verpleegkundigen die spreekuren hielden en consulten organiseerden op het Graafschap College zelf. Raymond de Haas (co├Ârdinator trajectbegeleiding Graafschap College) en een psychiatrisch verpleegkundige vertellen over de opgedane ervaringen en de huidige aanpak rondom de ondersteuning van mbo-studenten met psychische klachten.

  Internationale ervaringen

  De toename van psychische klachten en het ervaren van stress onder jongeren is niet alleen in Nederland actueel. Belangrijk is dat deze problematiek niet alleen wordt opgepakt vanuit een bepaalde sector zoals de ggz, maar dat er ook wordt samengewerkt met andere domeinen waarin jongeren zich bevinden, zoals school en jongerenwerk. De peerlearning 'participatie van jongeren met psychische problemen' heeft dit vraagstuk opgepakt. Dit samenwerkingsproject met 9 Europese landen was een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het Finse Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Caroline Vink (adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut) deelt de belangrijkste inzichten en aanbevelingen. 

  Meer informatie

  Voor vragen kunt u contact opnemen met Rally Wagemans per email: r.wagemans@nji.nl.

   

Datum Evenement: 
dinsdag 29 mei 2018
Begintijd: 
14:00
Eindtijd: 
17:00

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier