SMW Algemeen

Publicaties uit het "SMW Algemeen" dossier

Draaiboek SMW in de voorschoolse voorzieningen

Het draaiboek bestaat uit drie delen:In deel 1 wordt een beeld van de voorschoolse voorzieningen en de zorg voor jonge kinderen in Nederland geschetst. De rol die het schoolmaatschappelijk werk binnen een voorschoolse voorziening kan innemen wordt beschreven. Er wordt dieper ingegaan op de doelgroep en zijn problematiek en de taken die de voorschoolse voorziening en het Schoolmaatschappelijk Werk

Lees meer over Draaiboek SMW in de voorschoolse voorzieningen

Kwaliteitskaart voor het SMW

Is een instrument dat een bijdrage levert aan kwaliteitsmeting- en borging van het SMW op school. Met behulp van de kwaliteitskaart kan op schoolniveau de samenwerking tussen de smw-er en de zorgstructuur van de school verbeterd worden. De kwaliteitskaart is een beoordelingsinstrument dat de knelpunten en de sterke punten in de samenwerking snel naar boven haalt. Het signaal om de kwaliteitskaart

Lees meer over Kwaliteitskaart voor het SMW

Handboek SMW in Rotterdam

Het Handboek bestaat uit zes delen. Deel 1 beschrijft de doelen en uitgangspunten van de gemeente in het nieuwe Rotterdamse jeugdstelsel en besteedt aandacht aan de uitgangspunten van passend onderwijs.Deel 2 beschrijft het schoolmaatschappelijk werk in de praktijk. Aan de orde komt wat schoolmaatschappelijk werk is, welke kerntaken het heeft en over welke competenties schoolmaatschappelijk

Lees meer over Handboek SMW in Rotterdam

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier