Cursussen en trainingen

De cursussen en trainingen van het servicepunt SMW zijn bedoeld om de kennis en de vaardigheden van de beginnende en ervaren smw-ers te vergroten. Naast de introductiecursussen voor de startende smw-ers worden verdiepingsmodulen aangeboden. De trainers van het Servicepunt zijn ervaren trainers met een hulpverleningsachtergrond in het SMW. Voor specifieke thema’s worden externe specialisten als gasttrainers ingehuurd. De kracht van deze cursussen en trainingen is de combinatie theorie en praktijk, de variatie in werkvormen en de ruimte voor de eigen inbreng. Naast de reguliere cursussen biedt het Servicepunt SMW ook cursussen op maat voor  smw-ers van dezelfde instelling. In de afgelopen 12 jaar heeft het Servicepunt meer dan 1500 smw-ers  uit het hele land opgeleid.

 

Een stevige basis voor startende smw-ers in het PO

Deze cursus vergemakkelijkt het invoegen in de voorschoolse voorzieningen en in het vak schoolmaatschappelijk werk.

Een niet pluisgevoel, je kent het wel. Maar hoe geef je daar woorden aan? En vervolgens, hoe deel je jouw vermoeden met de betrokkenen?

Ben je bekend met de 5 stappen van de Meldcode, maar ervaar je soms nog steeds een gevoel van handelingsverlegenheid als het gaat om het signaleren en bespreekbaar maken van je vermoeden? Juíst de stappen waar het om het menselijke aspect gaat, wat niet alleen uit boeken te leren is?

Nieuw aanbod voor jeugdprofessionals in en om de basisschool.

Herkent u zich in één of meer van de volgende vragen?

Hoe kun je (ernstige) zorgen rondom de ontwikkeling van kinderen met ouders delen, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie?

Deze training geeft hier antwoord op en handvatten voor de praktijk!

Biedt u de nodige houdvast om goed te starten binnen een VO school. 

Het beleid is dat ouders, leerkrachten, docenten, jongeren en kinderen in hun eigen kracht gezet moeten worden om hun problemen aan te pakken. Op eigenkracht verbeteren zij hun omstandigheden, hun positie. Wat heb je als smw-er nodig om de ander in dit proces te steunen?

Voor schoolmaatschappelijk werkers in het Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en MBO/ROC.

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier